sobota, 31 grudnia 2016

Eucharystia i Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego

Drodzy siostry i bracia!
     Gromadzimy się dzisiaj w naszej parafialnej wspólno­cie, przy ołtarzu Pańskim. Razem z Chrystusem złożymy naszemu najlepsze­mu Ojcu w niebie Ofiarę dziękczynną za wszystkie dobrodziejstwa minio­nego roku, dziękując szczególnie za wydarzenia zbawcze w na­szej rodzinie parafialnej.       
      W dzisiejszy wieczór pragniemy również uświadomić sobie, co miniony rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzin­ne, społeczne i religijne. Mamy także świadomość, że przeżyte dni odchodzącego roku nie były wolne od naszych większych lub mniejszych win i zaniedbań, pragnie­my więc Boga za to przeprosić. Chcemy także przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosić o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w nowym 2017 roku.
                 Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

SŁOWO WSTĘPNE:
Drodzy siostry i bracia! Wskazówki wszystkich zegarów nieubłaganie zbliżają się do cyfry oznaczającej północ. Liczymy już godziny, minuty, sekundy. Kończymy rok

SAKRAMENTY ŚW W ROKU 2016

Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 
1 stycznia 2017r.


Wielbimy Boga za wszelkie dary, których nam udzielił w minionym roku, za możliwość spotkania Go w sakramentach świętych. 

W naszej parafii w 2016 roku:

·     ochrzczono 40 dzieci, w tym 22 ze związków sakramentalnych;
·     zmarło 99 osób, w tym 52 zaopatrzonych sakramentami świętymi;
·     16 par zawarło sakrament małżeństwa;
·     sakrament bierzmowania przyjęło 15 osób;
·   każdego miesiąca kapłani odwiedzają z sakramentami św. ponad 50 chorych. Sakrament chorych przyjęło ponad 200 osób.
 Ks. Roman Litwińczuk, proboszcz

piątek, 30 grudnia 2016

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO


ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGOFRANCISZKANA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 STYCZNIA 2017 ROKU
Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju
 1. Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata, szefom państw i rządów, a także zwierzchnikom wspólnot religijnych oraz różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i dziewczynce, i modlę się, aby obraz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawzajem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych szanujmy tę «najgłębszą godność»[1] i sprawmy, aby wyrzeczenie się przemocy stało się naszym stylem życia.
Jest to Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju. W pierwszym, papież Paweł VI skierował do wszystkich ludów, nie tylko do katolików, jednoznaczne słowa: «Ostatnie lata historii naszego wieku ukazały z całą jasnością, że tylko pokój może zapewnić ludzkości prawdziwy postęp — nie zaś konflikty między agresywnymi nacjonalizmami, nie podboje dokonywane przemocą, nie represje narzucające pozorny ład społeczny». Przestrzegał przed «niebezpieczeństwem, jakim jest przekonanie, że sporów międzynarodowych nie można rozwiązać w sposób rozumny, to znaczy

czwartek, 29 grudnia 2016

Biblia w rok - podejmij wezwanie

Jeżeli ktoś szuka postanowienia na Nowy Rok? Zachęcem do czytania Biblii. Będzie to okazja każdego dnia czytać Pismo Święte. Można sobie wybrać formę: wydrukować plan czytania lub czytać w komputerze lub w telefonie. Sentencja św. Heronima: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa" Czytanie świętego tekstu jest też modlitwą medytacyjną, spotkaniem ze Słowem Bożym, a tym samym z Jezusem, który z miłości do nas przyszedł na świat i nas Krwią swoją odkupił.

Czytanie można zacząć w każdej chwili, nie trzeba czekać do początku kolejnego roku

  link do wydruku Biblia w rok  -  schemat czytań na każdy dzień 


  Ewangelia dla nas – strona katolicka - czytanie przygotowanych tekstów Biblii w internecie

Można sobie pobrać aplikację na telefon Biblia w 90 dni i Biblia w rok

piątek, 23 grudnia 2016

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Pasterki 2016 r.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego –Pasterki 2016r.

       W Liturgii Słowa dzisiejszej nocy słyszymy: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” – tą Łaską jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel.
    Drogim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech przez wiarę i miłość Jezus rodzi się w naszych sercach, napełnia je pokojem i radością, niech darzy wszelkim dobrem, abyśmy byli dla siebie świadkami „błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga”. R
adosnych, błogosławionych i rodzinnych Świąt.

 ks. Roman Litwińczuk, proboszcz

niedziela, 11 grudnia 2016

Rekolekcje Adwentowe

1. Rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do środy. Przewodniczy im O. Joachim Kusz ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który w swoich naukach nawiąże do treści objawień fatimskich.
Zakończenie rekolekcji w środę na każdej Mszy św. Naszą wdzięczność Ojcu Joachimowi za posługę rekolekcyjną wyrazimy ofiarą składaną na tacę w środę.
* * *
         Iść drogą Pana, to iść drogą wiary, drogą zawierzenia. Uczyć się iść drogą Pana, to znaczy uczyć się wiary.
Chcemy dzisiaj pochylić się nad tajemnicą wiary. Chcemy postawić sobie pytanie, co dla mnie, człowieka żyjącego w XXI w. co znaczy być człowiekiem wierzącym. Nie tylko wyznawać wiarę ustami, ale według tej wiary żyć. Pierwsza część Anielskiej Modlitwy, którą Anioł dał dzieciom jest znakiem wiary. O mój Boże wierzę w Ciebie. Ja wierzę w Syna Bożego, ja wierzę, że Słowo stało się Ciełem, że mieszka między nami, że przychodzi pod postacią Chelba. Ja w to wszystko wierzę. I co dalej? . . . ************************************************ 

W 100-lecie objawień fatimskich
Wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Zielonej Górze
Rekolekcje adwentowe, 10 - 14 grudnia 2016 r.

Sobota, 10 grudnia
g. 18.00    Msza święta z homilią.
  Nabożeństwo do Ducha Świętego.

Niedziela11 grudnia, Msze święte z homilią  
g. 7.30   9.30   11.00   12.30   16.30   18.30

Poniedziałek, 12 grudnia
g.   7.00  Msza święta roratnia z homilią.
g. 10.00  Msza św. z homilią. Konferencja dla Czcicieli Matki Bożej.
g. 18.00   Msza św. z homilią. Konferencja dla Czcicieli Matki Bożej.  
Apel Jasnogórski.

Wtorek, 13 grudnia
g.   7.00  Msza święta roratnia z homilią.
g. 10.00  Msza święta z homilią. Nabożeństwo fatimskieg. 18.00  Msza święta z konferencją dla małżonków i rodziców.
    Apel Jasnogórski.
Środa, 14 grudnia - zakończenie rekolekcji
g.  6.30    Spowiedź św.
g.   7.00   Msza święta roratnia z homilią
g.  9.00    Spowiedź św.
g. 10.00   Msza święta z konferencją dla seniorów i chorych,
  z udzieleniem sakramentu chorych.
  Błogosławieństwo i udzielenie odpustu zupełnego.

g. 17.00  Spowiedź św.
g. 18.00   Msza święta z homilią.
     Błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego.

sobota, 26 listopada 2016

Przewodnik po Eucharystii

PRZEWODNIK PO EUCHARYSTII
Ks. Tomasz Jaklewicz

NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA
KOŚCIÓŁ
Otwórz oczy: Budynek kościoła pełni nie tylko funkcję „techniczną”, jako miejsce sprawowania Eucharystii i innych sakramentów. Jest on również symbolem Kościoła (przez duże K) – żywej wspólnoty ludzi zjednoczonych w Chrystusie z Bogiem i z sobą nawzajem. Kościół przez duże K jest
nieodzowny dla sprawowania Mszy, kościół z kamienia niekoniecznie. Pamiętajmy, że przez pierwsze trzy wieki Eucharystię sprawowano w domach. I dzisiaj jest to praktykowane, np. u chorych. Choć kościół dzieli się na prezbiterium i na nawę dla wiernych, to jednak wszyscy (mimo różnych funkcji) stanowimy jedno zgromadzenie.
Bądź obecny: wchodząc do kościoła, zanurzamy palce w wodzie święconej, czynimy znak krzyża. Przypominamy sobie swój chrzest. To przez ten pierwszy sakrament weszliśmy do Kościoła. To

piątek, 11 listopada 2016

NOWENNA PRZED JUBILEUSZOWYM AKTEM PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Dzień 1 - Uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla i poddanie się Jego Prawu 

Pieśń na rozpoczęcie:
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie I świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.
Modlitwa
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stając przed Tobą obecnym wśród nas pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie naszeniewierności i w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci

sobota, 5 listopada 2016

Pielgrzymka do Rokitna 2016


Pielgrzymka do Rokitna z Dekanatu Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Pielgrzymka odbyła się 

5 listopada 2016 r., Program był  następujący:

  • Godzinki, 
  • zapoznanie się z historią Bazyliki, 
  • Msza św., 
  • różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP. Nabożeństwom
przewodniczył Dziekan Ks. Prałat Kan. Jan Pawlak i Ks. Kan. Andrzej Oczachowski

 Wszystkie zdjęcia z pielgrzymki Kliknij

Schola dziecięca

Schola dziecięca -

niedziela, 30 października 2016

Bierzmowanie

Informacje dla młodzieży i rodziców
dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
w parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Zielonej Górze.
Niniejsza informacja ma na celu przypomnienie młodzieży, jak i jej rodzicom zasadniczych zamierzeń programowych przygotowania do bierzmowania i propozycje ich duszpasterskiej realizacji. Zaproponowany program jest tak ukształtowany, iż podstawowym jego

piątek, 28 października 2016

Sakrament Małżeństwa


Czas załatwienia formalności przedślubnych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności. Jeśli nie jest to parafia rodzinna narzeczonych, potrzebna jest zgoda proboszcza jednego z kandydatów.

Dokumenty

1) metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem
2) świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
3) świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy
4) świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
5) dowód osobisty
6) jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (dokumenty te ważne są 3 miesiące od daty wydania)
7) należy przypomnieć sobie rok i parafię I komunii św.

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego. Należybezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (Na początku spowiedzi zaznaczyć, iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna a po jej zakończeniu podać księdzu do podpisu).

Po zgłoszeniu w kancelarii narzeczeni udają się do Poradni Rodzinnej przy ul. Kasprowicza 1 (czynna w piątki w godz. 16.00 – 17.00; nr telefonu:

Następnie narzeczeni zgłaszają się do kancelarii na dwa tygodnie przed terminem ślubu.
Dzień przed ślubem należy odbyć następną spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Świadkowie ślubu

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Do spisania aktu ślubu potrzebne są ich dane (Imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).
Świadkowie w dniu ślubu przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej do zakrystii kościoła ze swoimi dowodami osobistymi, z kartkami od spowiedzi narzeczonych i ich obrączkami.

czwartek, 27 października 2016

Chorzy


Szczególny obowiązek w opiece duchowej nad osobami chorymi, starszymi czy w znajdującymi się w niebezpieczeństwie śmierci ma najbliższa rodzina i wszyscy, którzy nimi się opiekują.

Spotkanie z kapłanem ma dzięki łasce Jezusa być pokrzepieniem, przygotowaniem i wzmocnieniem sił bliskiej osoby.
1. Stałe wizyty u chorych
Zachęcamy do zgłaszania osób chorych, które nie mogą uczestniczyć osobiście w życiu sakramentalnym Kościoła.

Do chorych kapłani przyjeżdżają regularnie z Komunią św., jest też możliwość przystąpienia do Spowiedzi świętej, rozmowy z kapłanem czy też przyjęcia Sakramentu chorych (namaszczenie).

Kapłani odwiedzają chorych: w ich domach (w pierwsze soboty miesiąca od godz. 9.00)

Chorych zgłaszamy osobiście w kancelarii, w zakrystii bądź telefonicznie.

2. Jednorazowe wizyty

Zachęcamy także do umawiania się na jednorazowe wizyty z kapłanem
Do jednorazowych wizyt chorych zgłaszamy osobiście w kancelarii, w zakrystii bądź telefonicznie.

W sytuacjach nagłych o wizytę kapłana można prosić o każdej porze. Można to uczynić telefonicznie lub przyjechać osobiście po kapłana (plebania – ul. Kasprowicza 1).
Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż i świece.
Czym jest Sakrament Namaszeczenia Chorych?
Wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób w podeszłym wieku, chorych i będących w niebezpieczeństwie śmierci, a jest to sakrament namaszczenia chorych.

Sakrament namaszczenia chorych jest więc jednym z siedmiu znaków sakramentalnych Nowego Testamentu ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek, pisząc o działalności Apostołów, którzy między innymi „wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6, 13). Poleca go natomiast wiernym i ogłasza Apostoł Jakub pisząc: „Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu Pan. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

Św. Jakub Apostoł pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14). Jedynie więc kapłani, tzn. biskupi i prezbiterzy, są szafarzami sakramentu namaszczenia chorych. 

Na temat skuteczności sakramentu namaszczenia chorych św. Jakub Apostoł pisze bardzo wyraźnie: „A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).

Podobnie jak w każdym sakramencie, również w namaszczeniu chorych, udzielana jest szczególna łaska Ducha Świętego. Duch Święty umacnia chorego, obdarza go pokojem i odwagą, by mógł przezwyciężyć i znieść wszystkie dolegliwości związane z chorobą lub starością. Duch Święty daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola.

Ponadto wielkim darem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska przebaczenia: „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Jeśli z jakiegoś powodu chory nie może już odbyć spowiedzi świętej, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów.

Chrystus Pan pochylał się nad chorymi, współczuł im, kładł na nich ręce i uzdrawiał. Przed uzdrowieniem wymagał od nich głębokiej wiary. Zanim uzdrowił paralityka, którego przyniesiono Mu na noszach, odpuścił mu grzechy. Chrystus powołał uczniów i dał im udział w swoim posłannictwie. Posłuszni swemu Mistrzowi, uczniowie „wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,12-13).

Szczególny udział w niesieniu ulgi chorym mają krewni i wszyscy, którzy z jakiegokolwiek tytułu nimi się opiekują. Oni to przede wszystkim powinni pokrzepiać chorych słowami wiary i wspólną modlitwą, polecać ich cierpiącemu i uwielbionemu Panu, a nawet zachęcać, by łączyli się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, i w ten sposób przysparzali dobra Ludowi Bożemu. Kiedy zaś stan zdrowia się pogarsza, obowiązkiem krewnych i opiekunów jest w porę powiadomić kapłana, chorego zaś delikatnie i roztropnie przygotować do przyjęcia sakramentów w odpowiednim czasie.

Kapłana prosimy również wówczas do chorego, gdy jest on nieprzytomny, aby udzielił mu absolucji i sakramentu namaszczenia, modlił się za niego i udzielił mu specjalnego błogosławieństwa.

,,Przez święte Chorych Namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa przysparzali dobra ludowi Bożemu."
Sobór Watykański II

wtorek, 25 października 2016

Pogrzeb


Bliscy zmarłej osoby zgłaszając się do kancelarii parafialnej, przedstawiają:
  • Akt zgonu z USC (do wglądu)
  • Informację o ewentualnym przyjęciu Sakramentów św. przed śmiercią (poświadczenie od kapelana szpitalnego lub innego kapłana udzielającego sakramentów)
  • Jeśli zmarły mieszkał poza naszą parafią - pisemną zgodę własnego ks. Proboszcza na pochówek w naszej parafii.

sobota, 22 października 2016

Galeria

 obrazek
Pielgrzymka do Rokitna 5.11.2016
Pielgrzymka do Rokitna z Dekanatu Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. 
Pielgrzymka odbyła się 5 listopada 2016 r., 
Program był  następujący: Godzinki, zapoznanie się z historią Bazyliki, Msza św., różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP. Nabożeństwom przewodniczył Dziekan Ks. Prałat Kan. Jan Pawlak i Ks. Kan. Andrzej Oczachowski
Adwentowe Rekolekcje2016 

wtorek, 6 września 2016

Odnowa Duchu Świętym

Odnowa Duchu Świętym -> wspolnotamisericordia.pl

Spotykamy się w każdy wtorek o godz 18:45 na salkach parafialnych
przy ul. Kasprowicza


Zgodnie z charyzmatem naszej wspólnoty staramy się czynić dzieła miłosierdzia. Jednym z nich jest modlitwa za osoby potrzebujące wsparcia. W każdą pierwszą sobotę miesiąca grupa wstawienników służy modlitwą od godziny 11:00, w salkach na ul. Kasprowicza.