poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Uroczystość Odpustowa w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze

Uroczystość Odpustowa Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze. Suma odpustowa o godzinie 11:00. Mszy św. przewodniczył ks. kan Mieczysław Dereń, homilię wygłosił o. Tomasz Tlałka w koncelebrze wielu zaproszonych Kapłanów
                          
Liturgia Słowa


Homilia rekolekcjonisty o. Tomasza na temat modlitwy. Mianowicie czym się różni modlitwa chrześcijanina od poganina?
o. Tomasz Tlałka - Paulin

Ks. Proboszcz podziękował za współpracę ks. Dawidowi Pietrasowi i ks. Arkadiuszowi Cygańskiemu, którzy po raz ostatni są tu obecni, na tej Mszy św.  ponieważ ks. Biskup skierował ich do innych parafii    
ks. Zdzisław Przybysz - proboszcz parafii pw. Matki Bożej 
                            Częstochowskiej
Liturgia Eucharystyczna  
Jasnogórskie przyrzeczenia 
  

Ks. Zdzisław Przybysz - proboszcz, podziękował za udział w uroczystości odpustowej zaproszonym kapłanom i licznie zgromadzonym wiernym 


więcej zdjęć KLIKNIJ TU

piątek, 23 sierpnia 2019

Rekolekcje przed uroczystością odpustową prowadził o. Tomasz Tlałka - paulin

Rekolekcje przed uroczystością odpustową (23-25.08.2019) w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze prowadził ks. Tomasz Tlałka - o. paulin
Rekolekcje Maryjne, która wskazuje na krzyżu Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Ona sama wpatrzona w Słowo Boże.

Kilka refleksji z rekolekcji od parafian:

O. Rekolekcjonista podkreślał troskę Maryi o nas, która chce nas doprowadzić do życia w wolności Bożej, aby unikać grzechu i że  Jezus mówi o szczęściu człowieka, któremu odpuszczono grzechy. Jest mi to bliskie bo sama tego doświadczam.
***

Do mnie dotarły słowa o Krzyżu, który jest jakby drabiną, łączącą niebo z ziemią. Krzyż jest naszym uwolnieniem.
Kościół jest Matką, która rodzi dzieci do Kościoła, aby się narodził w nas Chrystus. My jesteśmy formowani przez Kościół i Maryję. Wiara rodzi się z miłości do Kościoła i Chrystusa.

***
Wytłumaczenie Eucharystii, o tym stanowczo za mało się mówi. Dotarło do mnie, jak ważne jest słuchanie słowa Bożego, a nawet przeczytanie jeszcze w domu, aby bardziej zrozumieć liturgię Słowa na Eucharystii, bo wiara rodzi się ze słuchania i to słowo Boże ma mnie oświecić i wzbudzić jeszcze bardziej wiarę. Ciekawie objaśnił Rekolekcjonista liturgię Eucharystyczną w tym Komunię św, że to staje się w nas. Słowo Boże, Wino i chleb stają się Ciałem Chrystusa. Gdy kapłan mówi: "Ciało Chrystusa" - mówię: Amen. Amen znaczy niech się tak stanie. Czyli staję się Ciałem Chrystusa, Eucharystią. Jest to niesamowite, nigdy tak nie myślałam.

                                                                              ***
Moja myśl z rekolekcji: W sercu każdego z nas jest troska o zbawienie. Ksiądz Rekolekcjonista przypominał nam, że jedyną drogą jest przybliżanie się do Jezusa poprzez wchodzenie w bardzo bliską relacje z Nim. A więc poszukiwanie w moim życiu tego czego On pragnie dla mnie, a nie tego, co dla mnie przyjemne i wygodne. Otwieram się poprzez Słowo Boże na Jego wolę i pełnienie jej.

                                                                              ***
O. Tomasz mówi przepięknie o swoim życiu słowem Bożym. Tak jak on słuchać i tak mocno wierzyć mimo przeciwności, to jest wyjątkowo prawdziwa wiara.  Dziękuję Ojcu, z to świadectwo wiary, które szczególnie zapadło mi w sercu. Daj Panie Boże, aby i w moim życiu. 
We Mszach św. przewodniczyli: 
ks. Arkadiusz Cygański                                                                                  ks. Dawid Pietras
 o. Tomasz Tlałka i ks. Dawid Pietras
ks. Zdzisław Przybysz - proboszcz

Czytania liturgiczne przez parafianwięcej zdjęć KLIKNIJ TU

czwartek, 15 sierpnia 2019

Jubileusz 60 rocznicy ślubu Zofii i Michała

15.08.2019 r. na Mszy św. o godz. 11.00 Jubilaci Państwo Zofia i Michał Grońscy z okazji 60 rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską w obecności ks. proboszcza . Jubilatom ks. proboszcz wręczył życzenia od ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego. 


Państwu Grońskim życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia i długich lat wspólnego życia

czwartek, 1 sierpnia 2019

Powitanie nowego proboszcza ks. Zdzisława Przybysza w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze

 W obecności Dziekana ks. Prałata Jana Pawlaka, posługę proboszcza podejmuje ks. Kanonik Zdzisław Przybysz.
Ks. Dziekan po odczytaniu dekretu ks. bp.Tadeusza Lityńskiego, zaznaczył: ks. Zdzisław Przybysz nie przyszedł do tej parafii sam, sam od siebie, ale został posłany. Będzie wam głosił słowo Boże, abyście byli umocnieni w wierze, nadziei i miłości wzrastali w Chrystusie, aby wszyscy odnajdowali w Eucharystii źródło uświęcania życia. Będzie was otaczał ojcowską miłością, w sercach ożywiał apostolskiego ducha.
                       
Na wejście uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 
Odczytanie dekretu ks. bp Lityńskiego i przedstawienie nowego proboszcza
Przywitanie przez parafian
Drogi Księże Proboszczu, witamy cię serdecznie w imieniu wspólnoty parafialnej i powierzamy się twej pasterskiej pieczy.  Niech Pan Bóg umacnia i obdarza potrzebnymi łaskami. Z naszej strony zapewniamy wsparcie modlitewne i gotowość pomocy.Wręczenie kluczy przez ks. Dziekana,
który wypowiedział słowa: Od tej chwili nowy proboszcz podejmuje pośród was pasterskie zadania. Otoczmy go wspólną modlitwą.


Wyznanie wiary Kościoła przez nowego proboszcza 
Modlitwa wiernych
 Dalszy ciąg Eucharystii

Jasnogórski Apel