sobota, 31 grudnia 2016

Eucharystia i Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego

Drodzy siostry i bracia!
     Gromadzimy się dzisiaj w naszej parafialnej wspólno­cie, przy ołtarzu Pańskim. Razem z Chrystusem złożymy naszemu najlepsze­mu Ojcu w niebie Ofiarę dziękczynną za wszystkie dobrodziejstwa minio­nego roku, dziękując szczególnie za wydarzenia zbawcze w na­szej rodzinie parafialnej.       
      W dzisiejszy wieczór pragniemy również uświadomić sobie, co miniony rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzin­ne, społeczne i religijne. Mamy także świadomość, że przeżyte dni odchodzącego roku nie były wolne od naszych większych lub mniejszych win i zaniedbań, pragnie­my więc Boga za to przeprosić. Chcemy także przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosić o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w nowym 2017 roku.
                 Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

SŁOWO WSTĘPNE:
Drodzy siostry i bracia! Wskazówki wszystkich zegarów nieubłaganie zbliżają się do cyfry oznaczającej północ. Liczymy już godziny, minuty, sekundy. Kończymy rok

SAKRAMENTY ŚW W ROKU 2016

Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 
1 stycznia 2017r.


Wielbimy Boga za wszelkie dary, których nam udzielił w minionym roku, za możliwość spotkania Go w sakramentach świętych. 

W naszej parafii w 2016 roku:

·     ochrzczono 40 dzieci, w tym 22 ze związków sakramentalnych;
·     zmarło 99 osób, w tym 52 zaopatrzonych sakramentami świętymi;
·     16 par zawarło sakrament małżeństwa;
·     sakrament bierzmowania przyjęło 15 osób;
·   każdego miesiąca kapłani odwiedzają z sakramentami św. ponad 50 chorych. Sakrament chorych przyjęło ponad 200 osób.
 Ks. Roman Litwińczuk, proboszcz

piątek, 30 grudnia 2016

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO


ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGOFRANCISZKANA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 STYCZNIA 2017 ROKU
Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju
 1. Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata, szefom państw i rządów, a także zwierzchnikom wspólnot religijnych oraz różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i dziewczynce, i modlę się, aby obraz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawzajem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych szanujmy tę «najgłębszą godność»[1] i sprawmy, aby wyrzeczenie się przemocy stało się naszym stylem życia.
Jest to Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju. W pierwszym, papież Paweł VI skierował do wszystkich ludów, nie tylko do katolików, jednoznaczne słowa: «Ostatnie lata historii naszego wieku ukazały z całą jasnością, że tylko pokój może zapewnić ludzkości prawdziwy postęp — nie zaś konflikty między agresywnymi nacjonalizmami, nie podboje dokonywane przemocą, nie represje narzucające pozorny ład społeczny». Przestrzegał przed «niebezpieczeństwem, jakim jest przekonanie, że sporów międzynarodowych nie można rozwiązać w sposób rozumny, to znaczy

czwartek, 29 grudnia 2016

Biblia w rok - podejmij wezwanie

Jeżeli ktoś szuka postanowienia na Nowy Rok? Zachęcem do czytania Biblii. Będzie to okazja każdego dnia czytać Pismo Święte. Można sobie wybrać formę: wydrukować plan czytania lub czytać w komputerze lub w telefonie. Sentencja św. Heronima: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa" Czytanie świętego tekstu jest też modlitwą medytacyjną, spotkaniem ze Słowem Bożym, a tym samym z Jezusem, który z miłości do nas przyszedł na świat i nas Krwią swoją odkupił.

Czytanie można zacząć w każdej chwili, nie trzeba czekać do początku kolejnego roku

  link do wydruku Biblia w rok  -  schemat czytań na każdy dzień 


  Ewangelia dla nas – strona katolicka - czytanie przygotowanych tekstów Biblii w internecie

Można sobie pobrać aplikację na telefon Biblia w 90 dni i Biblia w rok

piątek, 23 grudnia 2016

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Pasterki 2016 r.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego –Pasterki 2016r.

       W Liturgii Słowa dzisiejszej nocy słyszymy: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” – tą Łaską jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel.
    Drogim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech przez wiarę i miłość Jezus rodzi się w naszych sercach, napełnia je pokojem i radością, niech darzy wszelkim dobrem, abyśmy byli dla siebie świadkami „błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga”. R
adosnych, błogosławionych i rodzinnych Świąt.

 ks. Roman Litwińczuk, proboszcz

niedziela, 11 grudnia 2016

Rekolekcje Adwentowe

1. Rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do środy. Przewodniczy im O. Joachim Kusz ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który w swoich naukach nawiąże do treści objawień fatimskich.
Zakończenie rekolekcji w środę na każdej Mszy św. Naszą wdzięczność Ojcu Joachimowi za posługę rekolekcyjną wyrazimy ofiarą składaną na tacę w środę.
* * *
         Iść drogą Pana, to iść drogą wiary, drogą zawierzenia. Uczyć się iść drogą Pana, to znaczy uczyć się wiary.
Chcemy dzisiaj pochylić się nad tajemnicą wiary. Chcemy postawić sobie pytanie, co dla mnie, człowieka żyjącego w XXI w. co znaczy być człowiekiem wierzącym. Nie tylko wyznawać wiarę ustami, ale według tej wiary żyć. Pierwsza część Anielskiej Modlitwy, którą Anioł dał dzieciom jest znakiem wiary. O mój Boże wierzę w Ciebie. Ja wierzę w Syna Bożego, ja wierzę, że Słowo stało się Ciełem, że mieszka między nami, że przychodzi pod postacią Chelba. Ja w to wszystko wierzę. I co dalej? . . . ************************************************ 

W 100-lecie objawień fatimskich
Wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Zielonej Górze
Rekolekcje adwentowe, 10 - 14 grudnia 2016 r.

Sobota, 10 grudnia
g. 18.00    Msza święta z homilią.
  Nabożeństwo do Ducha Świętego.

Niedziela11 grudnia, Msze święte z homilią  
g. 7.30   9.30   11.00   12.30   16.30   18.30

Poniedziałek, 12 grudnia
g.   7.00  Msza święta roratnia z homilią.
g. 10.00  Msza św. z homilią. Konferencja dla Czcicieli Matki Bożej.
g. 18.00   Msza św. z homilią. Konferencja dla Czcicieli Matki Bożej.  
Apel Jasnogórski.

Wtorek, 13 grudnia
g.   7.00  Msza święta roratnia z homilią.
g. 10.00  Msza święta z homilią. Nabożeństwo fatimskieg. 18.00  Msza święta z konferencją dla małżonków i rodziców.
    Apel Jasnogórski.
Środa, 14 grudnia - zakończenie rekolekcji
g.  6.30    Spowiedź św.
g.   7.00   Msza święta roratnia z homilią
g.  9.00    Spowiedź św.
g. 10.00   Msza święta z konferencją dla seniorów i chorych,
  z udzieleniem sakramentu chorych.
  Błogosławieństwo i udzielenie odpustu zupełnego.

g. 17.00  Spowiedź św.
g. 18.00   Msza święta z homilią.
     Błogosławieństwo z udzieleniem odpustu zupełnego.