sobota, 27 czerwca 2020

Jubileusz 25 lecia Apostolatu Maryjnego

Jubileusz 25 lecia Apostolatu Maryjnego w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Spotkanie Jubileuszowe rozpoczęło się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 9:15, powitaniem przewodniczącej AM. Kazimiery Cieślak wszystkich zgromadzonych. Następnie w krótkim zarysie została przekazana informacja o działalności wspólnoty w ciągu 25 lat. Potem odmówiliśmy 3 tajemnice Różańca Biblijnego oraz Litanię do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Cudownego Medalika.
O godz. 10:00 Hymnem Apostolaty Maryjnego rozpoczęła się Jubileuszowa Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Zygmunt Zimnawoda - diecezjalny opiekun AM, a koncelebrowali: proboszcz ks.kan. Zdzisław Przybysz, ks. prałat Mieczysław Dereń, który 25 lat temu powołał apostolat w parafii i ks. kan. Piotr obecny opiekun wspólnoty oraz ks. Dominik Kozak. W liturgii uczestniczyli wraz ze wspólnotą parafialną przedstawiciele AM z okręgu zielonogórskiego na czele z moderatorką okręgową i krajową Małgorzatą Daszczyszak, która po komunii św. odczytała Modlitwę Pokomunijną  Apostoła Maryjnego. 
Kazimiera Cieślak
Modlitwa przed uroczystością
od lewej: ks. Dominik Kozak, ks. kan. Zdzisław Przybysz - proboszcz, ks. kan. Zygmunt Zimnawoda,
ks. kan. Piotr Kamiński, ks. prałat Mieczysław Dereń
 

Małgorzata Deszczyszak - Moderatorka Okręgowa i Krajowa  
Modlitwa Pokomunijna Apostoła Maryjnego  
Jezu, Ty żyjesz obecnie we mnie. Pragnę i proszę Cię o to, by życie Twoje stało się widoczne w moim śmiertelnym ciele (2 Kor 4,11), bym mógł powiedzieć: „Teraz już nie a żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Bądź więc we mnie „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15).
W Tobie „wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2,3). „W Tobie bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2,9). Pozwól więc, bym przyoblekł się w Ciebie (Rz 13,14) czyli, bym przyoblekł się przede wszystkim w miłość (Kol 3,14), bo Ty jesteś Miłością (1 J 4,8.16), a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16). Niech przejawia się więc we mnie miłość, która jest „cierpliwa, łaskawa, miłość, która nie zazdrości, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości lecz współweseli się z prawdę. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13,4-7). Spraw Jezu, bym gotów był oddać życie za braci (1 J 3,16), bo „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Spraw , bym, gdy brat cierpi niedostatek nie zamykał przed nim swego serca (1 J 3,17), bym nie miłował słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,18), czyli konkretnym działaniem wobec zwłaszcza najmniejszych braci (Mt 25,40). Pragnę okazywać miłość braterską w pocie czoła, kosztem rąk, aż do heroizmu umęczenia, w niezwykłej pracowitości i pilności. Spraw, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki łask, bym stał się najgorliwszym apostołem dobra, prawdy i piękna i bym mógł osiągnąć najwyższą doskonałość i świętość, jaką mi przeznaczyłeś. Amen.
Moderatorka Okręgowa i Krajowa 
                                                           więcej zdjęć KLIKNIJ TU

piątek, 26 czerwca 2020

BIERZMOWANIE

20 czerwca 2020 w parafii Świętego Franciszka w Zielonej Górze z rąk księdza biskupa Pawła Sochy młodzież  z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania

Otrzymaliście dary Ducha Świętego. Niech będą one duchowym znamieniem, dzęki którym stawajcie się w doskonalszy sposób obrazem Chrystusa i członkami Jego Kościoła.

sobota, 20 czerwca 2020

Nadzwyczajni Szafarze Komuni Świętej

       20.06.2020 r w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej bp Paweł Socha wyznaczył 29 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
Troje z nich to nasi parafianie.
Polecajmy ich modlitwie, aby gorliwie posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej.

JUBILEUSZ 55 LECIA KAPŁAŃSTWA

             Wczoraj 19.06.2020 r. mogliśmy łączyć się duchowo i uczestniczyć we Mszy Świętej.
I Apelu
na Jasnej Górze z Księdzem prałatem Mieczysławem Dereniem pierwszym proboszczem naszej parafii, a dzisiaj 20.06.2020r obecny proboszcz odprawił Mszę Świętą w intencji Księdza Jubilata. 
Dziękując Chrystusowi za dar kapłaństwa i prosząc, aby droga na którą zaprosił księdza prałata sam Chrystus - Najwyższy Kapłan prowadził do świętości.
Matka Boża niech Swą macierzyńską miłością broni, osłania i czuwa nad Księdzem.

piątek, 19 czerwca 2020

Akt wynagrodzenia.

Akt wynagrodzenia NSPJ

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy; któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy; jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce.

Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale za występki tych także, którzy błąkają się z dala od drogi zbawienia. Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy naprawić. A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, owe liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, zbezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej Miłości przez zaniedbania i przez okropne świętokradztwa.

Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! Tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wynagrodzić Ci – o ile za łaską, Twoją stać nas będzie – za przeszłe własne grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie ewangelicznego prawa, zwłaszcza prawa miłości, tudzież postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

Przyjm, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej, Maryi Panny Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby, przez ów dar wielki wytrwania, przez który byśmy wszyscy w końcu doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen

poniedziałek, 1 czerwca 2020

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

,, Wielka tajemnica wiary ''- to hasło tegorocznego programu duszpasterskiego, którego celem jest między innymi ożywienie wiary Kościoła w Polsce w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Od dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwo czerwcowe, w dni powszednie po Mszy o godzinie 18.00 , a w niedzielę po Mszy o godzinie 17.00

Nie ma już limitu który ograniczał naszą obecność w kościele.
Z dniem 1 czerwca br. odwołana jest dyspensa, zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w życie duszpasterskie w naszej parafii.
Pamiętajmy w naszych modlitwach za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą chorym.