wtorek, 20 lutego 2018

Caritas naszej diecezji


                                 Zielona Góra, 19 lutego 2018 r.                                                                                                              

      Caritas naszej diecezji jest jedną z ponad 8000 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, na które podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT.
 Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku-100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas. Tylko w roku 2017 były to między innymi:
Pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych 416 000zł
Pomoc doraźna (dopłata do mediów, czynszu, opału itp.) 25 000zł
Wsparcie wolontariatu 30 000zł
Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  24 000zł
(Oprócz dofinansowania wakacji ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w kwocie 76 410zł)
Działania na rzecz oświaty (placówki dla dzieci) 33 000zł
Okno Życia w Głogowie 8000 zł
Magazyny Caritas (przekazywanie diecezjanom m.in. odzieży, obuwia, pościeli itp.) 9500 zł


Do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Serdecznie zachęcamy naszych parafian do oddania 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wystarczy tylko numer KRS 0000226818. Szczegóły na plakatach, kalendarzykach oraz na stronie www.caritaszg.pl. Ważny jest każdy grosz, dzięki któremu Caritas będzie mogła w ciągu całego roku pomagać najbardziej potrzebującym osobom z terenu naszej parafii i naszej diecezji. Dziękujemy!

niedziela, 18 lutego 2018

LIST PASTERSKI Bp Tadeusza Lityńskiego na Wielki Post 2018

LIST PASTERSKI
Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego
 na Wielki Post 2018 roku
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!
   Tegoroczna Środa Popielcowa zbiegła się z Dniem Zakochanych, któremu patronuje święty Walenty. Pojawiły się kolejki w kwiaciarniach i sklepach z upominkami, zapełniły się stoliki w kawiarniach i restauracjach. W naszych domach i w międzyludzkich relacjach choć na chwilę poprawiła się atmosfera. Zakochani, czy niegdyś zaślubieni na różny sposób próbowali w tym dniu wyprzedzać się w miłości. W tym samym czasie nasze świątynie wypełniały się wiernymi, którzy pragnęli przeżyć obrzęd posypania głów popiołem i przyjąć słowo na wielkopostną drogę: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
   Bez względu na to jak przeżyliśmy minioną środę, w sercu każdego z nas złożone jest pragnienie miłości. Bez względu na to jak intensywnie praktykujemy naszą wiarę otrzymaną na Chrzcie świętym, każdy z nas chce

środa, 14 lutego 2018

Środa Popielcowa

     
 Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu - czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu wierni przyjmują na swoje głowy popiół - znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Pan Bóg przypomina o tym przez proroka Joela: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!  Czytaj więcej:

Święty Paweł  w 2 liście do Koryntian napomina:Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: «W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą». Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor 5, 3)
 


wtorek, 13 lutego 2018

ORĘDZIE NA WIELKI POST 2018 ROKU

ORĘDZIE NA WIELKI POST 2018 ROKU
„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12)

Drodzy Bracia i Siostry!

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”[1], który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.
Również w tym roku — przez to przesłanie — pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z

niedziela, 11 lutego 2018

W naszej parafii praktykę podjął kleryk Paweł

Witamy w naszej parafii  kleryka Pawła, który będzie odbywał praktykę do czerwca. Życzymy dobrego czasu w poznawaniu wspólnoty parafialnej oraz pożytecznej i owocnej praktyki.
Spotkanie ze Wspólnotą Krwi Chrystusa

Światowy Dzień Chorego - Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

Dzisiaj, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Na Mszy o godz. 9.30 modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem za osoby chore i w podeszłym wieku. Następnie Kapłan z Panem Jezusem przechadzał się między ławkami i błogosławił nas.
Ewangelia (Mk 1,40-45)
Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».   Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!».  Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów , ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Orędzie na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018

Tematem obchodzonego 11 lutego 2018 r. Światowego Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Ojciec Święty Franciszek  w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Chorego zwraca uwagę na tajemnicę krzyża.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018 r.

Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27)

Drodzy Bracia i Siostry!
Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela.
W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (19, 26-27).
1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią,

piątek, 9 lutego 2018

Nabożeństwo przed spotkaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego

 POWOŁANIE - MISJA 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Pieśń na wystawienie: 

Wprowadzenie:

 Panie Jezu ze czcią i uwielbieniem klękamy przed Tobą. Z wiarą i miłością wpatrujemy się w Ciebie.
Dziękujemy za Twoje pierwsze przyjście, za to, że stałeś się człowiekiem i zamieszkałeś między nami. Otwórz nasze uszy i serca na Słowo, które staje się Ciałem. Niech Twoje Słowo usłyszane w tym modlitewnym klimacie przyniesie owoc nawrócenia i jedności.

Ewangelia: Mk 1, 14-20 
          Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 
          Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Temat IV: Wymiar misyjny w życiu naszej parafii

CZWARTE SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO

Powitanie uczestników i zapowiedź tematyki spotkania 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Dzisiejsze spotkanie będzie najpierw poświęcone refleksji nad ewangelizacyjną aktywnością naszej parafialnej wspólnoty. W drugiej części zebrania, z naszego grona wyłonimy osobę, którą przedstawimy Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej jako kandydata w wyborach na delegata naszego dekanatu na synod diecezjalny.

Wymiar misyjny w życiu naszej parafii
          Wielu katolikom aktywność misyjna kojarzy się jedynie z działaniami, jakie Kościół podejmuje w odległych krajach, wobec osób, które jeszcze nie poznały Ewangelii. Jednak współcześnie ten klasyczny obraz misji musi ulec poszerzeniu. Przecież również wokół nas żyją

piątek, 2 lutego 2018

Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej

 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. 
 Na liturgię przynosimy świece. Od ich poświęcenia przy ołtarzu i procesji ze światłem rozpocznie się Msza św.
W tym dniu modlimy się za osoby konsekrowane, służące Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach zakonnych i instytutach świeckich.