sobota, 30 marca 2019

Rekolekcje wielkopostne w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej 2019

Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi ks. prof. Henryk Sławiński z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Rekolekcje wielkopostne
31 marca - 3 kwietnia 2019 r.

Sobota30 marca,Niedziela, 31 marca

Na rozpoczęcie rekolekcji ks. Proboszcz przedstawił rekolekcjonistę ks. prof Henryka Sławińskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowaks. prof. Henryk Sławiński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Wtorek, 2 kwietnia - Temat: "Wiara. Co to znaczy wierzyć"
Środa, 3 kwietnia - zakończenie rekolekcji
W ostatnim dni rekolekcji Ks. Rekolekcjonista mówił o cierpieniu.

Spowiedź św.

g. 10.00    - Msza św. z homilią i sakramentem chorych
W imieniu parafian i nie tylko parafian składam Ks. Rekolekcjoniście podziękowanie za wygłoszone wielkopostne rekolekcje. 
Dziękujemy za przybliżenia nam Miłosiernego Ojca, Słowa Bożego, Wiary oraz Cierpienia. Dziękujemy!


Więcej zdjęć >>KLIKNIJ<< 

Po rekolekcyjne refleksje parafian 

Miłosierdzie Boże
Słuchając nauk rekolekcyjnych, szczególnie rozważania przypowieści o synu marnotrawnym uświadomiłam sobie kolejny raz jak wielkie jest miłosierdzie Boże dla wszystkich grzeszników, a wiec i dla mnie.Jedynym warunkiem otrzymania miłosierdzia jest staniecie w prawdzie przed Bogiem w sakramencie pokuty, wyznanie swoich win i prośba o przebaczenie, a Bóg na pewno przychyli się do naszej prośby, bo On przecież nie chce abyśmy zginęli, ale abyśmy się nawrócili i mieli z Nim życie wieczne. Ale aby cieszyć się stale tą łaską miłosierdzia muszę odtąd żyć zgodnie z Ewangelią, słuchać Słowa Bożego i regularnie korzystać z sakramentów świętych. To jest najprostsza droga do osiągnięcia świętości. BS.

Ks. Rekolekcjonista min przypomniał nam:
Główne prawdy wiary

1. Jeden jest Bóg
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Cierpienia ofiarowane Bogu pomagają i nam i innym dojść do zbawienia.
Chrystus wybrał krzyż jako środek zbawienia. Zbawienie dokonało się przez wielkie niepojęte cierpienie Jezusa Chrystusa. Wszyscy idąc za Chrystusem doświadczamy tu na ziemi cierpienia. Cierpienie Chrystusa miało moc opiekuńczą. Również nasze cierpienia ofiarowane Bogu pomagają i nam i innym dojść do zbawienia. Są cierpienia zawinione i niezawinione. W pierwszym przypadku często sami swoim życiem przysparzamy sobie  i innym cierpienia. Niezawinione cierpienia np. gdy rodzą się dzieci, które są kalekami do końca życia. Dlatego pomocą rodzinie nie można nazywać rozdawnictwem. Rodzina jest podstawą każdego społeczeństwa, a szczególnie gdy mamy do czynienia z ludźmi starszymi czy niepełnosprawnymi. 

Cierpienie jest do zniesienia jeżeli przeżywamy razem z Chrystusem
Tak z biegu o cierpieniu z dzisiejszego dnia zapadły mi słowa, że jest cierpienie zawinione i niezawinionym, ale każde cierpienie jest do zniesienia jeżeli przeżywamy razem z Chrystusem i jeszcze jest łatwiej jeżeli to cierpienie ofiarujemy w jakiejś intencji, za kogoś. UK

poniedziałek, 25 marca 2019

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia.

Duchowa Adopcja dziecka poczętego
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia obchodzony jest 25 marca. Podczas Mszy o godz. 10.00  obrzęd przyjęcia Duchowej Adopcji czyli krucjaty modlitewnej na rzecz obrony dziecka poczętego.  
Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji
           Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: .........Modlitwa codzienna
       Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Więcej zdjęć:

niedziela, 17 marca 2019

Gorzkie Żale część II

Nabożeństwo Gorzkich żali jest nabożeństwem szczególnym, bogatym w treść teologiczną i niosącym w sobie ogromny ładunek ekspresji. Wszystko po to, aby jego uczestnik mógł duchowo zjednoczyć się z cierpiącym Panem. To śpiewane rozważanie o Męce Pańskiej jest jednocześnie modlitwą i prośbą o nawrócenie osobiste i całego świata do Miłości, która nie jest przez ludzi kochana.

Skąd wzięło się nabożeństwo Gorzkich żali? Dlaczego składa się z kilku części? Jakie mają one znaczenie? >>>czytaj więcej ...<<<

sobota, 9 marca 2019

Nowenna do św. Józefa


Wielkimi krokami zbliża się uroczystość św. Józefa, przypadająca na 19 marca. Z tej okazji warto pomyśleć o dołączeniu się do modlitwy nowenną do wyżej wspomnianego świętego, która rozpoczyna się w sobotę 10 marca.

Dlaczego warto prosić św. Józefa o wstawiennictwo przed Bogiem i pomoc? Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. św. Bernard z Clairvaux (1153 r.): „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego”. Inny św. Bernard, ten ze Sieny (1444 r.), pisał: „Nie ulega wątpliwości, że Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on na ziemi. Nasz Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako swego ojca, z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie”.


czytaj więcej: >>>Nowenna do św. Józefa<<<


piątek, 8 marca 2019

Wielki Post

Na pustyni

Wielki Post trwa czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Ten liturgiczny czas przygotowania do przeżycia świąt zmartwychwstania Chrystusa ma swoje źródło w czterdziestodniowym pobycie Jezusa na pustyni. Dla Jezusa był to czas przygotowania do podjęcia dzieła zbawienia. W każdą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słuchamy ewangelicznego opisu przebywania Jezusa na pustyni. W ten sposób Kościół pragnie zachęcić chrześcijan, aby, naśladując swego Mistrza, podjęli osobiste przygotowanie do świętowania Wielkiej Nocy.

Z wydarzenia kuszenia Jezusa na pustyni czerpiemy natchnienie do duchowej pracy w czasie wielkopostnym. Niemniej kiedy otworzymy Pismo Święte odkryjemy, iż w całej historii zbawienia liczba czterdzieści wyznacza szczególny czas. Występuje w Biblii ponad 80 razy w różnych sytuacjach i zawsze wskazuje na czas wyznaczony przez

środa, 6 marca 2019

Środa Popielcowa

 Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! ...(Jl 2,12-18)

Serce człowieka, które Bóg zaprasza do nawrócenia u początku  tego wielkiego postu, będzie zdolne do tego tylko i wyłącznie wtedy, gdy „pozwoli” Bogu na interwencje. Tylko wtedy, gdy damy miejsce Duchowi, możemy liczyć na przemianę nas samych. Niezmiernie ważna jednak jest owa decyzja, że chcę zmienić moje życie.

            Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. ...(Mt 6,1-6.16-18)

wtorek, 5 marca 2019

Nowa strona parafialna

UWAGA: Nowa strona parafialna  będzie wkrótce uzupełniana, prosimy o cierpliwość.
KLIKNIJ W ZDJĘCIE 

W lutym odeszli do wieczności

W lutym odeszli do wieczności z naszej parafii:

† Henryk Osuch,
J
ózef Piczak i
 Eugeniusz Dzióbek z ul. Powst. W-wy,
† Jan Leszczewicz z ul. Szarych Szeregów, 
 Henryk Trusz 
† i Maria Orechwo z ul. Lisiej, 
 Adela Bielak z ul. Objazdowej,
† Dariusz Ligocki z ul. Wandy 
† Teresa Maciejewska z ul. Krośnieńskiej. 

Polecajmy ich Bożemu MiłosierdziuWieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju.  Amen.