sobota, 30 marca 2019

Rekolekcje wielkopostne w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej 2019

Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi ks. prof. Henryk Sławiński z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Rekolekcje wielkopostne
31 marca - 3 kwietnia 2019 r.

Sobota30 marca,Niedziela, 31 marca

Na rozpoczęcie rekolekcji ks. Proboszcz przedstawił rekolekcjonistę ks. prof Henryka Sławińskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowaks. prof. Henryk Sławiński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Wtorek, 2 kwietnia - Temat: "Wiara. Co to znaczy wierzyć"
Środa, 3 kwietnia - zakończenie rekolekcji
W ostatnim dni rekolekcji Ks. Rekolekcjonista mówił o cierpieniu.

Spowiedź św.

g. 10.00    - Msza św. z homilią i sakramentem chorych
W imieniu parafian i nie tylko parafian składam Ks. Rekolekcjoniście podziękowanie za wygłoszone wielkopostne rekolekcje. 
Dziękujemy za przybliżenia nam Miłosiernego Ojca, Słowa Bożego, Wiary oraz Cierpienia. Dziękujemy!


Więcej zdjęć >>KLIKNIJ<< 

Po rekolekcyjne refleksje parafian 

Miłosierdzie Boże
Słuchając nauk rekolekcyjnych, szczególnie rozważania przypowieści o synu marnotrawnym uświadomiłam sobie kolejny raz jak wielkie jest miłosierdzie Boże dla wszystkich grzeszników, a wiec i dla mnie.Jedynym warunkiem otrzymania miłosierdzia jest staniecie w prawdzie przed Bogiem w sakramencie pokuty, wyznanie swoich win i prośba o przebaczenie, a Bóg na pewno przychyli się do naszej prośby, bo On przecież nie chce abyśmy zginęli, ale abyśmy się nawrócili i mieli z Nim życie wieczne. Ale aby cieszyć się stale tą łaską miłosierdzia muszę odtąd żyć zgodnie z Ewangelią, słuchać Słowa Bożego i regularnie korzystać z sakramentów świętych. To jest najprostsza droga do osiągnięcia świętości. BS.

Ks. Rekolekcjonista min przypomniał nam:
Główne prawdy wiary

1. Jeden jest Bóg
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Cierpienia ofiarowane Bogu pomagają i nam i innym dojść do zbawienia.
Chrystus wybrał krzyż jako środek zbawienia. Zbawienie dokonało się przez wielkie niepojęte cierpienie Jezusa Chrystusa. Wszyscy idąc za Chrystusem doświadczamy tu na ziemi cierpienia. Cierpienie Chrystusa miało moc opiekuńczą. Również nasze cierpienia ofiarowane Bogu pomagają i nam i innym dojść do zbawienia. Są cierpienia zawinione i niezawinione. W pierwszym przypadku często sami swoim życiem przysparzamy sobie  i innym cierpienia. Niezawinione cierpienia np. gdy rodzą się dzieci, które są kalekami do końca życia. Dlatego pomocą rodzinie nie można nazywać rozdawnictwem. Rodzina jest podstawą każdego społeczeństwa, a szczególnie gdy mamy do czynienia z ludźmi starszymi czy niepełnosprawnymi. 

Cierpienie jest do zniesienia jeżeli przeżywamy razem z Chrystusem
Tak z biegu o cierpieniu z dzisiejszego dnia zapadły mi słowa, że jest cierpienie zawinione i niezawinionym, ale każde cierpienie jest do zniesienia jeżeli przeżywamy razem z Chrystusem i jeszcze jest łatwiej jeżeli to cierpienie ofiarujemy w jakiejś intencji, za kogoś. UK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz