poniedziałek, 25 marca 2019

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia.

Duchowa Adopcja dziecka poczętego
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia obchodzony jest 25 marca. Podczas Mszy o godz. 10.00  obrzęd przyjęcia Duchowej Adopcji czyli krucjaty modlitewnej na rzecz obrony dziecka poczętego.  
Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji
           Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: .........Modlitwa codzienna
       Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Więcej zdjęć:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz