wtorek, 25 lutego 2020

Żywy RóżaniecOpiekun: ks. Zdzisław Przybysz - proboszcz
Zelatorka: Kazimiera Cieślak

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

- GODZ.  8:45 - ZMIANA TAJEMNIC

- GODZ.  9:00 - NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 

- GODZ. 10:00 - MSZA ŚWIĘTA 

DYŻUR LITURGICZNY: 04 (sobota) kwietnia - RÓŻA IX 

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - 3 kwietnia - RÓŻA VIII              w godz. 11:00 - 15:00
DYŻUR RÓŻAŃCA
02.03 - 07.03 - RÓŻA >  
09.03 - 14.03 - RÓŻA >  II
16.03 - 21.03 - RÓŻA >  III
23.03 - 28.03 - RÓŻA IV

30.03 - 04.04 - RÓŻA >   Przed Mszą św. o godz. 10:00;
poniedziałki i soboty - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny 
środy - Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
czwartki - Różaniec w intencji Kapłanów i o nowe powołania 
5 i 6 czerwca - VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

    W 2019 roku z naszej Różańcowej Wspólnoty zmarło 20 osób. 
     Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
       A światłość wiekuista niechaj im świeci.
  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


 INTENCJE NA MARZEC 2020
Intencja ewangelizacyjna: Katolicy w Chinach.
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.


  

_______________________________________________________________________________

(załącznik z kanonicznej wizytacji)  Zielona Góra 23-04-2017 

Żywy Różaniec
przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej
w Zielonej Górze

Żywy Różaniec” powstał z chwilą powołania Parafii M. B. Częstochowskiej w Zielonej Górze, tj 26-08-1987 roku.
Opiekunem wspólnoty od jej założenia do czerwca 2016 roku był ks. Prałat Mieczysław Dereń – proboszcz parafii, a od sierpnia 2016 roku jest nim ks. kanonik Roman Litwińczuk – proboszcz parafii. Zelatorką wszystkich róż do kwietnia 2004 była Stanisława Judek, a od tego czasu do dziś jest nią Kazimiera Cieślak.
Obecnie Żywy Różaniec liczy 201 członków zarejestrowanych w „Księdze Żywego Różańca” w 11 różach (nie wszystkie są pełne).
W swej działalności kieruje się Statutem Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” i „Ceremoniałem Żywego Różańca” oraz miesięcznikiem formacyjnym ”Różaniec”. Każdy członek posiada
Legitymację Żywego Różańca. Odmawia codziennie jedną tajemnicę, która jemu przypadła. Jako główną intencję swoich modlitw, Papież polecił „Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy” na dany rok i miesiące. Do końca 2016 roku w każdy miesiąc modliliśmy się Papieską Intencją Ogólną i Papieską Intencją Misyjną. Od 2017 roku Ojciec Święty poleca naszej pamięci modlitewnej nie dwie jak do tej pory, ale tylko jedną intencję na dany miesiąc. Raz jest to intencja ogólna, a raz ewangelizacyjna.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na cały rok otrzymuje każdy członek.
Spotkania wszystkich członków wraz ze zmianą tajemnic różańcowych odbywają się zawsze w pierwsze soboty miesiąca, na nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi.
Na początku spotkania zelatorka wszystkich róż podaje ogłoszenia.
O godz. 9:00 rozpoczyna się godzinna adoracja przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, którą prowadzi ks. proboszcz. Odmawiana jest jedna część różańca wynagradzającego z rozważaniem tajemnic różańcowych. O godz. 10:00 odprawiona jest msza św. z kazaniem. Intencję mszy św. podaje wspólnota różańcowa.
Ze względu na wiek i choroby, nie wszystkie członkinie mogą przychodzić na comiesięczne spotkania.
W czasie spotkań miesięcznych zbierane są do „koszyczka” ofiary, które przeznaczamy m.innymi na msze św., potrzeby naszej parafii, dla M. B. Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, cele misyjne w Sudanie, produkcję filmu o różańcu, zakup kwiatów przy różnych okazjach, oraz na msze wieczyste za każdego zmarłego członka.
Członkowie Żywego Różańca przez cały rok w dni robocze przed mszą św. wieczorną odmawiają różaniec, kolejno poszczególnymi różami. Wyjątek stanowią miesiące: maj, czerwiec, październik i listopad, w których różaniec lub nabożeństwa prowadzą księża. W kościele codziennie śpiewane są godzinki przed mszą św. o godz. 10 – tej.
W pierwsze piątki miesiąca członkinie pełnią dyżury w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, po mszy św. o godz. 10 – tej do 15 – tej (co miesiąc inna róża). Ponadto członkinie włączają się w prace Caritas, zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W czasie różnych zbiórek kościelnych stoją z puszkami przy wyjściu z kościoła. Odwiedzają chore członkinie. Podczas różnych uroczystości kościelnych idą w procesji ze sztandarem różańcowym. Od 1996 roku wspólnota prenumeruje ponad 50 egzemplarzy miesięcznika formacyjnego „Różaniec”.
Co roku zelatorka wszystkich róż organizuje Diecezjalne Pielgrzymki Ż. R. do Rokitna i Ogólnopolskie Pielgrzymki Ż. R. do Częstochowy. Ponadto nawiedzamy inne Sanktuaria Maryjne i Kościoły w Polsce.
                                                                                                       Zelatorka Żywego Różańca
Zielona Góra 23-04-2017                                                                    Kazimiera Cieślak       


1 komentarz: