wtorek, 14 listopada 2023

Nabożeństwo do Świętego Michała Archanioła

Jak w każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy św. nabożeństwo do
św. Michała 
Archanioła
konferencję o zagrożeniach duchowych wygłosił o. Franciszkanin


środa, 1 listopada 2023

Wszystkich Świętych 2023

MODLITWA ZA ZMARŁYCH


RÓŻNE MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym wytrwał w dobrym i nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię z całego serca i ze wszystkich swoich sił. Wysłuchaj błagania, jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą proszę przez ich wstawiennictwo. Miej litość nade mną i nad biednymi duszami w czyśćcu. O Maryjo, Matko dusz w czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek w niebie. Amen.


Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen.
Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie !
Panie Miłosierdzia świeć nad ich duszami !

niedziela, 29 października 2023

Po Mszy św. o 09:30 kawa z proboszczem

KAWA Z PROBOSZCZEM cieszy się coraz większym powodzeniem. Przybyło wielu parafian i nasi Kapłani w tym ks. Mariusz -Misjonarz Krwi Chrystusa, który całą niedzielę głosił słowo Boże i miedzy innymi zapraszał do Wspólnoty Krwi ChrystusaNiedziela misyjna o duchowości Krwi Chrystusa w Parafii MB Częstochowskiej w Zielonej Górze

Niedziela misyjna 29.10.2023
Z radością i wdzięcznością dziękujemy   Księżom z Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej za otwartość i pomoc w czasie przygotowań do uroczystości i w niej udział   Za w możliwości głoszenia słowa Bożego przez księdza misjonarza na wszystkich niedzielnych Mszach Świętych, a także i rozdzielaniu przez członków Wspólnoty Krwi Chrystusa pamiątek: modlitw związanych z duchowością Krwi Chrystusa oraz wizytówkami z zaproszeniem do Wspólnoty,  jak również ze sprzedażą różnych pozycji z Wydawnictwa  Misjonarzy Krwi Chrystusa "POMOC"Dziękujemy!
więcej zdjęć KLIKNIJ TU

sobota, 28 października 2023

Jubileusz 30lecia Wspólnoty Krwi Chrystusa

W dniu 28 października przeżywaliśmy uroczystość odpustową św. Kaspra del Bufalo jak również jubileusz 30-lecia istnienia Wspólnoty Krwi Chrystusa w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze.

Uroczystość rozpoczęliśmy modlitwą koronki/różańca do Krwi Chrystusa przed Mszą św. Następnie w Eucharystii uczestniczyliśmy z zaproszonymi księżmi: ks. Mariuszem- Misjonarzem Krwi Chrystusa z Częstochowy, ks. Dawidem opiekunem Wspólnoty ze Szprotawy oraz naszym opiekunem parafialnym ks. Zbigniewem, który na początku wszystkich przedstawił i zaprosił do wspólnego uczestniczenia. Wspólnota brała czynny udział w liturgii, gdzie wspomagał służąc również do Mszy św. Ryszard Diakowski - Animator Diecezji Wrocławskiej

W czasie Eucharystii, w której uczestniczyło wiele osób spośród naszych członków, również przyjezdnych spoza Zielonej Góry jak i z naszego miasta ksiądz misjonarz nawiązał do myśli o tym, że Tajemnica Golgoty mówi nam, co Pan Jezus zrobił dla każdego z nas i o tym właśnie świadczył swoim życiem i działalnością św. Kasper del Bufalo …

W czasie ofiarowania nasza Wspólnota przekazała: koronkę do Krwi Chrystusa w formie procesyjnej, która została poświęcona i umieszczona przy ołtarzu obok banera ze św. Kasprem; siedem czerwonych róż jako symbol siedmiu przelań Krwi Chrystusa; świecę będącą symbolem bycia światłem dla innych; hostię i wino, które kapłan przemienia w świętą   Pana  Jezusa i Obecność Jego Ciało i Jego Krew. 

 

Poświęcenie Koronki/różańca do Krwi Chrystusa      /     Komunia Święta pod dwiema postaciami 

 
 Błogosławieństwo Relikwią św. Kaspra del Bufalo

Następnie wszyscy zaproszeni  uczestnicy w tej Eucharystii udali się do salki
parafialnej na uroczyste spotkanie. Po przywitaniu i zapoznaniu, z tymi, którzy przybyli: Księża: ks. Mariusz Szykuła CPPS, ks. Dawid Klepusewicz - opiekun WKC wraz ze Wspólnotą ze Szprotawy, ks. Piotr Kamiński - proboszcz, ks. Piotr Ruta i ks. Zbigniew Kardasz - opiekun Wspólnoty z tej parafii, Przedstawiciele Wspólnoty Krwi Chrystusa z zielonogórskich parafii: Parafii MB Nieustającej Pomocy, Świętej Jadwigi, Świętego Franciszka oraz nowe osoby i sympatycy WKC. Po modlitwie  zasiedliśmy do poczęstunku gdzie przy każdym nakryciu była wizytówka upamiętniająca jubileusz a z odwrotnej strony Słowo Życia w dekoracyjnej graficznej szacie i u każdego losowo inne.   Przy pysznym obiadku na gorąco i kawie i ciastach rozmawialiśmy, wspominaliśmy i dzieliliśmy się różnymi doświadczeniami.
        W kolejnej części spotkania po obiedzie przed tortem, ciastem i kawą została przedstawiona przez Basię prezentacja multimedialna, Wspólnoty Krwi Chrystusa omawiająca historię w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze w latach 1993-2023 poczynając od struktury kraju. Do wglądu udostępnione były kroniki w sześciu tomach.

Po multimedialnej prezentacji: tort, ciasta i oczywiście kawka i herbatka
Czuło się miłą pełną radości atmosferę  i wdzięczności Panu Bogu za tę uroczystość.    Z powodu rozjazdów i różnych sytuacji zaczęliśmy się rozstawać i powoli kończyć nasze uroczyste spotkanie. Niektóre jednak osoby pozostały do wieczora, aby zrobić, co zostało do zrobienia.
 Trzeba też dostrzec, że kilka osób z naszej Wspólnoty służyło pomocą całą niedzielę po wszystkich mszach św. rozmawiając z zainteresowanymi  po liturgii, sprzedając pozycje wydawnicze i rozdając różne przygotowane pamiątki - mini modlitewniki, koronki/różańce  do Krwi Chrystusa i zaproszenia do Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz terminy wyjazdów na weekendowe rekolekcje i ogólnopolskie uroczystości z autokarowym wyjazdem. 

 Niedziela misyjna 29.10.2023


Z radością i wdzięcznością dziękujemy   Księżom z Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej za otwartość i pomoc w czasie przygotowań do uroczystości i w niej udział   Za w możliwości głoszenia słowa Bożego przez księdza misjonarza na wszystkich niedzielnych Mszach Świętych, a także i rozdzielaniu przez członków Wspólnoty Krwi Chrystusa pamiątek: modlitw związanych z duchowością Krwi Chrystusa oraz wizytówkami z zaproszeniem do Wspólnoty,  jak również ze sprzedażą różnych pozycji z Wydawnictwa  Misjonarzy Krwi Chrystusa "POMOC". Dziękujemy!  Ula

link do zdjęć - Krzysztof Badach Rogowski i Barbara Błaszczyk >> KLIKNIJ TU