wtorek, 29 listopada 2022

Andrzejkowy Bal Seniora

Dzisiaj w sali przy parafii pw. Ducha Św. w Zielonej Górze  odbył się pierwszy Andrzejkowy Bal Seniora Caritas 🙂

W Balu uczestniczyli seniorzy z Zielonogórskich Klubów Seniora, prowadzonych przez Parafialne Zespoły Caritas:

  • PZC parafii pw. Miłosierdzia Bożego
  • PZC parafii pw. Ducha Św.
  • PZC parafii pw. Podwyższenia Krzyża
  • PZC parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Bal uroczyście rozpoczął ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Dzięki licznym zabawom i konkursom na twarzach seniorów zagościły szerokie uśmiechy. Był to też czas integracji – dziękujemy Wam za tak liczne przybycie!

Dziękujemy również ks. Andrzejowi Ignatowiczowi, proboszczowi parafii pw. Ducha Św. za życzliwe przyjęcie naszej wspólnoty>>Caritas Diecezjalna

   
   

 więcej KLIKNIJ TU

niedziela, 27 listopada 2022

Pierwsza Niedziela Adwentu

W niedzielę 27 listopada Kościół wkracza w nowy rok liturgiczny i rozpoczyna Adwent – okres poprzedzający coroczne obchody Bożego Narodzenia. Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce podejmuje również realizację nowego programu duszpasterskiego pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Jego celem jest pogłębienie świadomości bycia Kościołem przez wszystkich ochrzczonych. Czas … Czytaj więcej

 Z homilii:
Adwent, to czas nawrócenia, czas czuwania. Mamy różne zajęcia, praca szkoła, zawodowe sukcesy. Najważniejsze, to czas, by człowiek był gotowy na spotkanie z Panem. "Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan przyjdzie". "Czuwajcie więc ..." Jan Paweł II na jednej z pielgrzymek mówił: Czuwam, to znaczy, że mam być człowiekiem sumienia, że sumienia nie zagłuszam,   nie zniekształcam, nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuje. Wypracowuje w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić. Adwent jest dobrym czasem weryfikacji własnego sumienia. Ideałem jest sumienie prawe czule reagujące na każdy wymiar zła. Takie sumienie buduje się latami. Służy temu modlitwa i codzienny rachunek sumienia. To jest kolejny adwent w naszym życiu. Bądźmy czujni byśmy go nie  przespali i nie zmarnowali tego czasu ...  Adwent, to czas, który może nam pomóc, by na nowo narodził się w nas Jezus Chrystus.

* * *
Zapraszamy na Roraty w dni powszednie o godz. 7:00. Roraty z udziałem dzieci w piątki o godz. 18:00

piątek, 11 listopada 2022

11 Listopada Święto Niepodległości

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10:00 szczególnie modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny
oraz poległych za Nią .


Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

         
Boże coś Polskę przez tak długie wieki
        Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
        Coś ją zasłaniał tarczą Swej opieki
        Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
            Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
           Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą sprawę;
I chcąc świat cały mieć ich męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy
Oddalaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie![2]

Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy;
Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Boże najświętszy przez Chrystusa rany,
Świeć wiekuiście, nad braćmi zmarłymi;
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary synów Polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!
[2]

wtorek, 1 listopada 2022

Uroczystość Wszystkich Świętych na zielonogórskim cmentarzuZielona Góra: cmentarz przy ul. Wrocławskiej, 

tzw. nowa część - godz. 12.00 Msza św., a po niej procesja; 

tzw. stara część - godz. 14.00 procesja, a po jej zakończeniu Msza św. 

Modlitwom w starej części cmentarza będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński.


 zobacz więcej  KLIKNIJ TU