niedziela, 27 listopada 2022

Pierwsza Niedziela Adwentu

W niedzielę 27 listopada Kościół wkracza w nowy rok liturgiczny i rozpoczyna Adwent – okres poprzedzający coroczne obchody Bożego Narodzenia. Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce podejmuje również realizację nowego programu duszpasterskiego pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Jego celem jest pogłębienie świadomości bycia Kościołem przez wszystkich ochrzczonych. Czas … Czytaj więcej

 Z homilii:
Adwent, to czas nawrócenia, czas czuwania. Mamy różne zajęcia, praca szkoła, zawodowe sukcesy. Najważniejsze, to czas, by człowiek był gotowy na spotkanie z Panem. "Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan przyjdzie". "Czuwajcie więc ..." Jan Paweł II na jednej z pielgrzymek mówił: Czuwam, to znaczy, że mam być człowiekiem sumienia, że sumienia nie zagłuszam,   nie zniekształcam, nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuje. Wypracowuje w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić. Adwent jest dobrym czasem weryfikacji własnego sumienia. Ideałem jest sumienie prawe czule reagujące na każdy wymiar zła. Takie sumienie buduje się latami. Służy temu modlitwa i codzienny rachunek sumienia. To jest kolejny adwent w naszym życiu. Bądźmy czujni byśmy go nie  przespali i nie zmarnowali tego czasu ...  Adwent, to czas, który może nam pomóc, by na nowo narodził się w nas Jezus Chrystus.

* * *
Zapraszamy na Roraty w dni powszednie o godz. 7:00. Roraty z udziałem dzieci w piątki o godz. 18:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz