piątek, 11 listopada 2022

11 Listopada Święto Niepodległości

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10:00 szczególnie modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny
oraz poległych za Nią .


Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

         
Boże coś Polskę przez tak długie wieki
        Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
        Coś ją zasłaniał tarczą Swej opieki
        Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
            Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
           Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą sprawę;
I chcąc świat cały mieć ich męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy
Oddalaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie![2]

Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy;
Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Boże najświętszy przez Chrystusa rany,
Świeć wiekuiście, nad braćmi zmarłymi;
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary synów Polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!
[2]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz