sobota, 27 czerwca 2020

Jubileusz 25 lecia Apostolatu Maryjnego

Jubileusz 25 lecia Apostolatu Maryjnego w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Spotkanie Jubileuszowe rozpoczęło się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 9:15, powitaniem przewodniczącej AM. Kazimiery Cieślak wszystkich zgromadzonych. Następnie w krótkim zarysie została przekazana informacja o działalności wspólnoty w ciągu 25 lat. Potem odmówiliśmy 3 tajemnice Różańca Biblijnego oraz Litanię do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Cudownego Medalika.
O godz. 10:00 Hymnem Apostolaty Maryjnego rozpoczęła się Jubileuszowa Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Zygmunt Zimnawoda - diecezjalny opiekun AM, a koncelebrowali: proboszcz ks.kan. Zdzisław Przybysz, ks. prałat Mieczysław Dereń, który 25 lat temu powołał apostolat w parafii i ks. kan. Piotr obecny opiekun wspólnoty oraz ks. Dominik Kozak. W liturgii uczestniczyli wraz ze wspólnotą parafialną przedstawiciele AM z okręgu zielonogórskiego na czele z moderatorką okręgową i krajową Małgorzatą Daszczyszak, która po komunii św. odczytała Modlitwę Pokomunijną  Apostoła Maryjnego. 
Kazimiera Cieślak
Modlitwa przed uroczystością
od lewej: ks. Dominik Kozak, ks. kan. Zdzisław Przybysz - proboszcz, ks. kan. Zygmunt Zimnawoda,
ks. kan. Piotr Kamiński, ks. prałat Mieczysław Dereń
 

Małgorzata Deszczyszak - Moderatorka Okręgowa i Krajowa  
Modlitwa Pokomunijna Apostoła Maryjnego  
Jezu, Ty żyjesz obecnie we mnie. Pragnę i proszę Cię o to, by życie Twoje stało się widoczne w moim śmiertelnym ciele (2 Kor 4,11), bym mógł powiedzieć: „Teraz już nie a żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Bądź więc we mnie „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15).
W Tobie „wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2,3). „W Tobie bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2,9). Pozwól więc, bym przyoblekł się w Ciebie (Rz 13,14) czyli, bym przyoblekł się przede wszystkim w miłość (Kol 3,14), bo Ty jesteś Miłością (1 J 4,8.16), a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16). Niech przejawia się więc we mnie miłość, która jest „cierpliwa, łaskawa, miłość, która nie zazdrości, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości lecz współweseli się z prawdę. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13,4-7). Spraw Jezu, bym gotów był oddać życie za braci (1 J 3,16), bo „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Spraw , bym, gdy brat cierpi niedostatek nie zamykał przed nim swego serca (1 J 3,17), bym nie miłował słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,18), czyli konkretnym działaniem wobec zwłaszcza najmniejszych braci (Mt 25,40). Pragnę okazywać miłość braterską w pocie czoła, kosztem rąk, aż do heroizmu umęczenia, w niezwykłej pracowitości i pilności. Spraw, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki łask, bym stał się najgorliwszym apostołem dobra, prawdy i piękna i bym mógł osiągnąć najwyższą doskonałość i świętość, jaką mi przeznaczyłeś. Amen.
Moderatorka Okręgowa i Krajowa 
                                                           więcej zdjęć KLIKNIJ TU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz