czwartek, 4 maja 2017

Komunikat w sprawie święceń

Zostali wyświęceni na kapłanów 27.V.2017
Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie!
Jednym z istotnych przejawów obecności Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym jest fakt powoływania ludzi do szczególnego posłannictwa, które realizuje się w służebnym i hierarchicznym
kapłaństwie. Darmowy dar powołania ma służyć wspólnocie Ludu Bożego, bowiem poprzez głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów Chrystus jest obecny w swoim Kościele i ofiarowuje dar zbawienia.
Również w naszej Diecezji wielu młodych ludzi odpowiada na Boży dar powołania, chcąc ofiarować swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi. Dlatego z wielką radością pragnę poinformować, że dnia 13 maja o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym w Zielonej Górze odbędą się święcenia diakonatu, które przyjmie pięciu alumnów V roku, a 27 maja w katedrze gorzowskiej o godz. 10.00 święcenia prezbiteratu, które zostaną udzielone dziewięciu diakonom.
Do święceń diakonatu w Zielonej Górze 13 maja przystąpią:
1.    Tomasz Jabłecki, z par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu,
2.    Dariusz Korolik, z par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu,
3.    Marcin Krzyżanowski, z par. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp.,
4.    Bartosz Warwarko, z par. pw. św. Anny w Jordanowie,
5.    Rafał Witkowski, z par. pw. św. Mikołaja w Skwierzynie,
1.     Adam Czeponis, z par. pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
2.     Barnaba Dębicki, par. pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie,
3.     Kamil Obala, z par. pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku,
4.     Andrzej Pytlik z par. pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze,
5.     Adam Skubis z par. pw. NMP Królowej Polski Głogowie,
6.     Michał Szot z par. pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.,
7.     Jakub Świątek, z par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głogowie,
8.     Damian Wierzbicki z par. pw. NMP Królowej Polski w Trzebielu,
9.     Mariusz Wysakowski, z par. pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.

W tych dniach pragnę wyrazić wdzięczność przede wszystkim Bogu, który troszczy się o swój Lud, wzbudzając w nim powołania kapłańskie.
Chcę podziękować także rodzinom tych alumnów i diakonów za dar ich życia oraz wychowanie, które umożliwiło im odkrycie i wzrost powołania. Korzystam również z okazji, by wyrazić wdzięczność duchownym i świeckim tych parafii, z których wywodzą się otrzymujący w tym roku święcenia diakonatu i prezbiteratu.
Dziękuję także formatorom i wykładowcom Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu za formację i towarzyszenie kandydatom do diakonatu i kapłaństwa. Słowem wdzięczności obejmuję także wszystkich, którzy swoją modlitwą i pracą wspierają nasze Seminarium. To dzięki Wam Drodzy Diecezjanie, możemy stworzyć odpowiednie warunki do kształcenia i wychowania nowych zastępów kapłanów.
Niech wyrazem wdzięczności będzie zaproszenie do uczestnictwa w święceniach diakonatu i prezbiteratu, które kieruję do wszystkich, którym leży na sercu sprawa powołań kapłańskich. Szczególnie pragnę zaprosić duchowieństwo, katechetów, Przyjaciół Paradyża, ministrantów i lektorów, ale także wszystkich wiernych naszej Diecezji, w której będą służyli nowi kapłani i diakoni.
Proszę jednocześnie o modlitwę za przystępujących do sakramentu święceń, za wszystkich kleryków przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, oddaję w opiekę Maryi Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i z serca błogosławię.
Bp Tadeusz Lityński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz