poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Apostolat Maryjny

Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Spotkania członkiń odbywają się 27 dnia każdego miesiąca w salce parafialnej, poprzedzone zawsze mszą św. w intencji zamówionej przez wspólnotę.

Opiekun: ks. Piotr Kamiński
Przewodnicząca: Kazimiera Cieślak


____________________________________________________________
______________________________


(załącznik przygotowany do kanonicznej wizytacji) Zielona Góra 23-04-2017     

Stowarzyszenie Cudownego Medalika
Apostolat Maryjny przy parafii M. B. Częstochowskiej
w Zielonej Górze
Apostolat Maryjny w naszej parafii istnieje od maja 1995 roku. Założony został przez nie żyjącego już od ponad 13 lat Dyrektora krajowego A. M. ks. prof. Teofila Hermanna.
Działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce oraz o wydany „Przewodnik Apostolatu Maryjnego” i Podręczniki do formacji Apostolatu Maryjnego i
innych grup parafialnych (rok A, B, C). Ponadto Stowarzyszenie Cudownego Medalika redaguje „Biuletyny” (kwartalniki), stanowiące źródło informacji o bieżącej działalności (wydarzeniach) Apostolatu w Polsce.
W swej działalności posługuje się Dziesięcioma Radami ułożonymi przez ks. Teofila Hermanna Hasło Stowarzyszenia stanowią słowa „Wszystko z Niepokalaną”. Diecezjalnym opiekunem jest ks. kan. Zygmunt Zimnawoda, proboszcz parafii Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. Opiekunem A. M. w naszej parafii jest ks. Piotr Kamiński. Przewodniczącą A. M. jest od początku działalności Kazimiera Cieślak.
Wspólnota liczy 19 członkiń (w tym 2 honorowe) i jedną osobę wspierającą. W większości są to osoby starsze i schorowane. Celem działalności jest pogłębianie kultu Niepokalanej w życiu osobistym i rozpowszechnianie Cudownego Medalika. Oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci, a także szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo lub materialnie. Apostołki maryjne biorą czynny udział w życiu parafii. Wszystkie należą do wspólnoty różańcowej.
Spotkania członkiń odbywają się 27 dnia każdego miesiąca w salce parafialnej, poprzedzone zawsze mszą św. w intencji zamówionej przez wspólnotę. Jeśli ks. opiekun nie może uczestniczyć w spotkaniu, prowadzi je przewodnicząca. Spotkania odbywają się w oparciu o wymienione wcześniej podręczniki. Co roku przed świętem N. M. P. Cudownego Medalika w dniach od 18 do 26 listopada odmawiana jest Nowenna do M. B. Cudownego Medalika w kościele albo w domu indywidualnie.
Co roku w dniu 27 listopada odprawiana jest uroczysta msza św. z darami ołtarza, a po niej rozdawane są Cudowne Medaliki. Na salce parafialnej jest uroczyste przyjęcie – agapa, w którym uczestniczą również zaproszeni goście. Każda apostołka codziennie odmawia co najmniej trzy dziesiątki różańca: za Ojczyznę, Apostolat i w intencji wyznaczonej na dany dzień. Modląc się odmawia różaniec biblijny wraz z rozważaniami Apostolatu Maryjnego.
W Polsce dwa razy w roku Apostolat Maryjny odmawia Nieustającą modlitwę różańcową w Intencji Ojczyzny i rodzin. Nasza wspólnota modli się 3 maja i 3 października w godzinach wyznaczonych przez Moderator Okręgu. Co roku pod koniec lipca przewodnicząca Apostolatu Maryjnego organizuje dla Okręgu Apostolatu Maryjnego Zielona Góra, Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Przy tej okazji wydłużając czas pielgrzymki, nawiedzamy Sanktuaria na południu Polski.
Część apostołek (nie wszystkie mogą) uczestniczy w Diecezjalnych Dniach Skupienia, które organizowane są co roku w naszej diecezji. Ponadto uczestniczymy w Okręgowych Dniach Skupienia i spotkaniach formacyjnych przewodniczących i zarządów Apostolatu Maryjnego.
W tym roku Diecezjalny Dzień Skupienia wszystkich członków Apostolatu Maryjnego przeżywać będziemy 24 czerwca w łączności z Bratem Albertem Chmielowskim – Patronem Roku 2017. Ponadto w dniach 11 – 14 września w Sanktuarium M. B. Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie odbędą się I Diecezjalne Rekolekcje Maryjne dla wszystkich członków Apostolatu Maryjnego.
                                                                                                                  
                                                                                                   Przewodnicząca Apostolatu Maryjnego

Zielona Góra 23-04-2017                                                                                        Kazimiera Cieślak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz