środa, 31 marca 2021

Wielki Czwartek - Ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa

SŁOWO BOŻE TRIDUUM  PASCHALNEGO
W Triduum Paschalnym łączy się Pascha Jezusa z naszą Paschą, z naszym wszczepieniem w Paschę Pana. Panoramiczna znajomość Słowa Bożego Paschy uczy nas, jak i gdzie umieścić akcenty paschalnego orędzia.
"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13, 34).

 Pan Bóg nie tylko zamieszkał między nami, ale ustanawiając sakrament Eucharystii pozwala nam karmić się Swoim Ciałem i Krwią -

 "Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana." /Ewangelia wg św. Łukasza 22,19-20/.

i obietnica

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto pożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim." /Ewangelia wg św. Jana 6,54-56

To również dzień ustanowienia sakramentu Kapłaństwa, dlatego też pamiętajmy z wdzięcznością o naszych Kapłanach   obejmijmy ich również naszą modlitwą, to przez ich posługę możemy się karmić CIAŁEM PAŃSKIM.

Jak  zawsze  były  od  parafian  szczere  życzenia  dla  naszych  Kapłanów 

Formowanie się procesji
Jezus pojmany i zamknięty w ciemnicy


Adoracja do godz.21:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz