sobota, 28 października 2017

Odpusty za zmarłychOdpusty  za  zmarłych

Pierwsze dni listopada stanowią szczególną okazję do zyskiwania odpustów i ofiarowania ich za zmarłych. Jest to wielowiekowa tradycja w
Kościele katolickim. Odpust zupełny jest darowaniem człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca. Okoliczności uzyskania odpustu w najbliższych dniach:
v  W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych - codziennie odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni - odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych);
v  Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę;
Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).
3.   Spełnienie trzech warunków: a) spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej; b) przyjęcie Komunii Świętej;  c) odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.


WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz