niedziela, 6 sierpnia 2017

Święto Przemienienia Pańskiego


Ewangeliczny epizod opisany przez Mateusza, Marka i Łukasza przedstawia widzenie chwały Chrystusa, przemienionego na wysokiej górze (utożsamianej z Górą Tabor) w obecności uczniów: Piotra, Jakuba i Jana.
Jezus ukazał się im z obliczem jaśniejącym jak słońce i z szatami białymi jak śnieg, rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem.
To chwalebne objawienie zostało potwierdzone słowami Boga, który z nieba powiedział: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie.  
(...) 

Czy zatem słucham Chrystusa? Wielu z nas w święto Przemienienia Pańskiego
weźmie udział w Eucharystii. Będzie przeżywać na nowo Jego Przemienienie,

oglądać Jego chwałę, słuchać Jego słów i umacniać swoją wiarę. Chrystus przemienił się wobec uczniów, aby przekonać ich o swoim Boskim pochodzeniu. Ukazał im chwałę, która jest zapowiedzią pełnego uwielbienia, które dokonało się w momencie Jego chwalebnego Zmartwychwstania.
Potrzeba nam dziś wierności Bożemu Słowu: „Jego słuchajcie”. Słuchajcie Chrystusa. Słuchajcie też Kościoła. Apelował o to Papież Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Kto naprawdę słucha Chrystusa, ten słucha Kościoła i jego pasterzy: papieża, biskupów i kapłanów. Wtedy dokona się nasze przemienienie.

Ks. Jan Augustynowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz