czwartek, 2 lutego 2017

Święto Ofiarowania Pańskiego -Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Dzisiejsza Eucharystia rozpoczęła się błogosławieństwem i procesją ze świecami  

Kapłan pozdrowił wiernych, jak we Mszy św., a następnie wprowadził nas do świadomego i czynnego udziału w obrzędach tego święta.

Przed czterdziestoma dniami obchodziliśmy święto Narodzenia Chrystusa. Dzisiaj wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Podobnie i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i poznamy przy łamaniu chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale.
W tym dniu modlimy się za osoby konsekrowane, służące Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach zakonnych i instytutach świeckich. Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc zakonom kontemplacyjnym.


Błogosławieństwo świec:
Boże, światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego,  oświeć serca wiernych, aby wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, * mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Antyfona:
Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci serca sług swoich. Alleluja.
Procesją ze świecami w czasie, której była śpiewana antyfona:
Ant. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju *
według słowa Twojego.
Ant. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.
Ant. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Ant. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz