sobota, 18 maja 2019

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu


Komunikat w sprawie święcdiakonatu i prezbiteratu
Drodzy Diecezjanie!
W tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania papież Franciszek napisał, że nie ma większej radości niż zaryzykowanie życia dla Pana, chociaż nie zawsze łatwo jest rozeznać swoje powołanie i ukierunkować swe życie we właściwy sposób.
Mając na uwadze te słowa, z tym większą wdzięcznością wobec Boga, pragnę poinformować, że w naszej Diecezji młodzi ludzie wciąż potrafią odkryć wezwanie do służby w Kościele i ufnie na nie odpowiadać. Ciesząc się ich otwartością na Boże wezwanie, po kilkuletnim czasie modlitwy, formacji duchowej i intelektualnej oraz rozeznaniu wspólnoty Kościoła, udzielę im sakramentu święceń


Do święcdiakonatu w bazylice pw. Matki Bej Rokitniańskiej w Rokitnie w dniu 11 maja br. o godz. 11.00 przystąpią następujący alumni:
1. Dawid Klepusewicz – z parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli,
2. Wojciech Lisiewicz – z parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze,
3. Paweł Mikołajczak – z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie.
Do święceń prezbiteratu w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze w dniu 25 maja br. o godz. 10.00 przystąpią następujący diakoni:
1. Rafał Lisicki – z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu,
2. Wojciech Przyborowski – z parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach,
3. Sebastian Pytlik – z parafii pw. św. Stanisława BM we Wschowie,
4. Mateusz Topolski - z parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie,
5. Rafał Zbrożek – z parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach.
Dziękując Bogu za dar ich powołania, modlę się o ich świętość, wierność i otwartość na wszystkich ludzi, zwłaszcza chorych i ubogich. Ośmielam się także prosić o kolejne powołania do służby w naszym diecezjalnym Kościele, tak by nigdy nie zabrakło szafarzy Słowa i sakramentów.
Korzystając z okazji pragnę podziękować rodzinom tych alumnów i diakonów oraz wszystkim wiernym, zarówno duchownym, jak i świeckim tych parafii, z których wywodzą się otrzymujący w tym roku święcenia diakonatu i prezbiteratu. Bez świadectwa Waszego życia dar ich powołania nie mógłby się właściwie rozwinąć.
Dziękuję także formatorom i wykładowcom Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu za towarzyszenie kandydatom do diakonatu i kapłaństwa. Zyczliwą wdzięcznością ogarniam także wszystkich, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierają nasze Seminarium. To dzięki Wam Drodzy Diecezjanie, każdego roku możemy cieszyć się uroczystością święceń.
Na te radosne wydarzenia pragnę dzisiaj wszystkich serdecznie zaprosić i już teraz oddaję całą Diecezję, a zwłaszcza kandydatów do święceń i ich bliskich, w opiekę Maryi Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i z serca błogosławię.
+ Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
_______________________________

Powyższy Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać
wiernym w najbliższą niedzielę 5 maja 2019 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Zielona Góra, 29 kwietnia 2019r. Znak: B2-4/19
ks. Piotr Kubiak Wikariusz Generalny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz