piątek, 8 grudnia 2017

Program rekolekcji

Rekolekcje adwentowe w Parafii pw. MB Częstochowskiej
17 - 20 grudnia 2017 r.
Napełnieni Duchem Świętym

16 grudnia, Sobota        
18.00         Msza święta niedzielna i Modlitwa do Ducha Świętego
na rozpoczęcie rekolekcji.

17 grudnia, Niedziela
Msze święte w porządku niedzielnym:
                            7.30,    9.30,    11.00    12.30    16.30    18.30

18 grudnia, Poniedziałek 
  7.00         Msza święta roratnia z homilią.
10.00         Msza św. z homilią.
18.00         Msza św. homilią. Apel Jasnogórski.

19 grudnia, Wtorek
  7.00         Msza święta roratnia z homilią.
10.00         Msza św. z homilią. Nabożeństwo do Ducha Świętego
18.00         Msza św. homilią. Nabożeństwo do Ducha Świętego.
Apel Jasnogórski.

20 grudnia, Środa - dzień spowiedzi i zakończenie rekolekcji
           6.30         Okazja do spowiedzi św.
  7.00         Msza święta roratnia z homilią.
           9.00         Okazja do spowiedzi św.
10.00         Msza św. z homilią.
Błogosławieństwo i udzielenie odpustu zupełnego.
17.00         Okazja do spowiedzi św.
18.00         Msza św. homilią.
Błogosławieństwo i udzielenie odpustu zupełnego.
Apel Jasnogórski.
  

Prowadzi o. Wiesław Nazaruk OMI

niedziela, 3 grudnia 2017

Świece Wigilijne

 Od dzisiaj są do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas: małe po 6 zł, duże po 13.niedziela, 26 listopada 2017

Spotkanie z klerykiem Rafałem

 
Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne naszego seminarium duchownego w Paradyżu. Zapraszamy na spotkanie do sali parafialnej o godz. 15.30 Przyjaciół Paradyża i osoby modlące się o powołania.
Po mszy św. modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań, kleryków z Seminarium Duchownego w Paradyżu i wszystkich kapłanów.

niedziela, 19 listopada 2017

Jubileusz 50 lecia Sakramentu Małżeństwa Teresy i Jana Polak

        Teresa i Jan przeżyli razem 50 lat, to jest aż pół wieku razem, ale między nimi był zawsze Pan Bóg.  Bóg, to Miłość i w tej atmosferze wychowali swoje dwie córki: Annę i Renatę, które przyjęły powołanie zostając zakonnymi siostrami. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o talentach, nie zmarnowali otrzymanych od Pana Boga talentów, ale jeszcze je pomnażali. Dziękujmy wszyscy Jezusowi za podarowane nam talenty, dary i Jego obecność między nami. Zauważajmy dobro i dzielmy się nim.
Jubilaci: Teresa i Jan Polak
 

sobota, 18 listopada 2017

Chrzest


 PRZYGOTOWANIE  DO  CHRZTU  DZIECKA

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu)

Przepisy Prawa Kościelnego określają, iż Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować (KPK kan. 867 - § 1).

Program przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka w naszej parafii

Jubileusz 65 lecia Sakramentu Małżeństwa Agnieszki i Stanisława Paluch

       Dzisiaj podczas Eucharystii dodatkowo przeżywaliśmy piękne chwile: Sakrament Chrztu trójki dzieci i Sakrament Małżeństwa Jubilatów Agnieszki i Stanisława - 65 lat małżeństwa, to piękny wiek, to wdzięczność Bogu, by z całego serca dziękować. W czasie pieśni, którą zagrał p.organista Łukasz: "W Tobie Jezu widzę Przyjaciela swego" miało się wrażenie, że w tych słowach  zjednoczyła się cała Wspólnota Eucharystyczna.
Jubilaci - Agnieszka i Stanisław Paluch
Jubilatom: Agnieszce i Stanisławowi błogosławi ks. Piotr Kamiński
Na pamiątkę wierności w życiu małżeńskim Jubilaci: Agnieszka i Stanisław otrzymali dyplom

piątek, 17 listopada 2017

Nabożeństwo po II Niedzieli Synodalnej.

  NABOŻEŃSTWO PO DRUGIEJ NIEDZIELI SYNODALNEJ

           „A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?” 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Pieśń na wystawienie

Wprowadzenie

         Z głęboką wiarą, pokorą i miłością klękamy przed Tobą Panie aby w modlitwie, rozważaniu słowa i ciszy zrozumieć tajemnice wydarzeń, w których uczestniczymy. Twoja żywa obecność pośród nas jest dowodem Twojej miłości, dzięki której możemy usłyszeć, co pragniesz nam przekazać. Dlatego prosimy obdarz nas Panie duchem milczenia i uciszenia naszych serc. Potrzebujemy Ciebie
jako naszego Nauczyciela i Przewodnika, który uczy i prowadzi. Wskazuje drogi Ewangelii oraz daje siłę, by nimi

Temat II: Parafia jako środowisko, w którym wierni mogą doświadczyć wspólnotowego charakteru Kościoła

          Tym razem podejmiemy rozmowę na temat parafii jako środowiska, w którym wierni mogą doświadczyć wspólnotowego charakteru Kościoła.

          Takie osoby są również w naszej parafii. Ogólnie o poziomie zaangażowania parafian w życie naszej wspólnoty mówiliśmy już na pierwszym spotkaniu Parafialnego Zespołu Synodalnego. Teraz spróbujmy się zastanowić, czy nasza parafia oferuje tym wiernym, którzy wyrażają wolę głębszego zaangażowania się, odpowiednie środowiska i narzędzia wzrostu życia wiary.

1. Najbliższym środowiskiem życia wiary powinna być chrześcijańska rodzina. Czy rodziny naszej parafii można rzeczywiście uznawać za chrześcijańskie wspólnoty? Czy w tych rodzinach praktykuje się wspólną modlitwę (nie tylko od czasu do czasu, ale codziennie, a przynajmniej często)? Czy kultywuje się chrześcijańskie zwyczaje (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki, świętowanie niedzieli, obchodzenie świąt itp.)?
2. Podstawową wspólnotą wiary jest dla większości wiernych parafia. Czy nasza parafia jest przed wiernych traktowana jako duchowy dom,  rodzina, czy może bardziej jako zewnętrzna instytucja, struktura świadcząca usługi religijne?
3. Czy w parafii istnieją grupy duszpasterskie umożliwiające bardziej intensywną formację chrześcijańską? Ile ich jest? Jakie to grupy? Czy grupy te oferują zaangażowanym w nie osobom pogłębioną i systematyczną formację? Jak oceniamy ich żywotność? Czy nie stały się one może nieco zamknięte w sobie i skostniałe? Czy są w stanie przyciągać nowych członków? W czym te grupy niedomagają? Jak można by poprawić ich funkcjonowanie?
4. Parafia nie jest wspólnotą niezależną, stanowi część diecezji. Czy wierni naszej parafii mają żywą świadomość przynależności do Kościoła lokalnego (diecezji)? Czy ważna jest dla nich więź z biskupem? Czy chętnie uczestniczą w wydarzeniach diecezjalnych (pielgrzymki do sanktuariów, różne wydarzenia organizowane przez diecezję)? Jeśli nie, to jakie mogą być naszym zdaniem, powody takiego stanu rzeczy? W jaki sposób można by pogłębić tę świadomość przynależności do Kościoła diecezjalnego? Jaką rolę mógłby tu odegrać synod diecezjalny?

  Spróbujmy się teraz zastanowić, jakimi kwestiami powinien zająć się nasz synod.Przyjrzyjmy się liście przykładowych zagadnień. Postarajmy się ocenić ważność każdego z nich w skali od 1 (mało ważne) do 10 (bardzo ważne). Ponadto, przy każdym temacie możemy wskazać związane z nim kwestie szczegółowe, które według nas powinny zostać poruszone na synodzie, ponieważ wymagają specyficznych regulacji lub reform.

Oto lista tematów:
1. Zasady współpracy ekumenicznej.
2. Przepowiadanie i posługa Słowa (homilie, rekolekcje, misje święte itp.).
3. Katecheza parafialna (przygotowanie do sakramentów – struktura, programy, pomoce itp.).
4. Nauka religii w szkole (w tym status nauczycieli religii i ich związek z parafią).
5. Szkoły katolickie.
6. Działalność misyjna.
7. Środki komunikacji społecznej (media) – obecność katolików w mediach, wykorzystanie mediów w duszpasterstwie itp.
8. Liturgia (normy diecezjalne).
9. Parafialna Rada Duszpasterska (jej ustanawianie i funkcjonowanie).
10.Parafialna Rada ds. Ekonomicznych (jej ustanawianie, zakres kompetencji i sposób funkcjonowania).
11.Sprawy finansowe (zobowiązania parafii na rzecz instytucji diecezjalnych, źródła finansowania parafii, w tym ofiary wiernych itp.).

Zakończenie i modlitwa końcowa
Kończymy drugie spotkanie naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego. Dziękuję wszystkim za obecność i za aktywny udział w spotkaniu poprzez udział w dyskusji. Wnioski z naszych obrad zostaną przekazane do Sekretariatu synodu za pośrednictwem sekretarza.
Na koniec pomódlmy się za naszą diecezję i za parafię. Prośmy o to, by synod diecezjalny stał się dla nas wszystkich okazją do bardziej intensywnego doświadczenia Kościoła jako wspólnoty. W tej intencji odmówmy Modlitwę Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckich:

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, i wspierajcie w składaniu świadectwa. 13 Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

sobota, 11 listopada 2017

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE  PREZYDIUM  KONFERENCJI  EPISKOPATU  POLSKI
W  SPRAWIE  OGRANICZENIA  HANDLU  W  NIEDZIELE

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan
z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach
i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia

APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY PRAWA DO ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI

 Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.
Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu

niedziela, 29 października 2017

Msza II Niedzieli Synodalnej

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE NA ETAP PRZYGOTOWAWCZY 
CZĘŚĆ II
 Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty Zielona Góra 2017 

MSZA DRUGIEJ NIEDZIELI SYNODALNEJ29 października 2017 r.
– Rocznica poświęcenia kościoła własnego 

Szkic homilii Dzisiejsza niedziela jest w naszej diecezji drugą niedzielą synodalną.
        Co miesiąc wspólnie wsłuchujemy się w słowo Boże, aby szukać w nim inspiracji dla trwającego I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i dla naszego w nim uczestnictwa.

Biblijne źródło: Kościół zbudowany na Piotrze (Mt 16, 13-19)
     Jezus doskonale potrafi zadawać pytania. Nie ocenia niczyjej wiary, nie wmawia nikomu poglądów. On po prostu pyta. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To pytanie bardzo ogólne. Służy ono podprowadzeniu pod kolejne: A wy za kogo Mnie uważacie? Przedziwne jest to, że wszyscy inni widzieli w Jezusie kogoś z przeszłości, kogo już nie ma. Szymon Piotr, jako reprezentant wspólnoty Apostołów, wyznaje, że Jezus jest Bogiem, i to Bogiem żywym. To wyznanie wypływa z doświadczenia. To nie są tylko słowa. I dzięki spotkaniu Jezusa jako Boga żyjącego, Piotr godzi się, by na nim Chrystus zbudował Kościół. 
         Kościół jest piękny także dzisiaj. Ma w sobie ogromne bogactwo, jakim jest obecność żyjącego Boga. Często niestety o tym zapominamy, skupiając się jedynie na przykazaniach i obowiązkach wobec Boga i Kościoła. Dopiero, kiedy wrócimy do istoty chrześcijaństwa czyli osobistej relacji z żywym Bogiem, Kościół stanie się dla nas nie tylko instytucją, ale miejscem, które będzie nam dawać radość i moc.   

Nieco teologii: Kościół lokalny w jedności z biskupem i Piotrem 

          Kościół jako wspólnota zbawienia realizuje swoje powołanie za pośrednictwem parafii, o ile ta trwa we wspólnocie z biskupem diecezjalnym i papieżem. Parafia jest sposobem objawienia się Kościoła w czasie i przestrzeni. To objawienie nigdy nie dokonuje się w sposób abstrakcyjny, ale zawsze jest „uwikłane” w konkretne życie ludzi. Dlatego każda parafia, każda wspólnota lokalna musi szukać swego własnego kształtu i profilu. To parafia kształtuje środowisko wiary każdego z nas. Parafia jest miejscem „pierwszego kontaktu” z Kościołem. Zewnętrznym i materialnym wyrazem parafii jest świątynia, której rocznicę poświęcenia obchodzimy. Każdy kościół jest nie tylko „domem Boga” (domus Dei), ale także domem wspólnoty (domus ecclesiae), gdzie lud Boży się gromadzi, aby razem składać Bogu uwielbienie, dziękczynienie oraz prosić o odpuszczenie grzechów. Odpowiedzialność za świątynię – dom zbudowany z kamieni jest wyrazem kondycji duchowej świątyni, jaką jest wspólnota wiernych. 

W stronę synodu: Parafia – doświadczenie wspólnoty Kościoła 
          Skoro parafia jest i ma się coraz bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być domem. Czy tak jest? Czy w mojej parafii mam doświadczenie wspólnoty Kościoła? Od pytania „Kim jest dla mnie Chrystus?” trzeba przejść do pytania „Czym jest dla mnie Kościół?” oraz „Kim ja jestem w Kościele?” oraz „Kim ja jestem w parafii?”. W odniesieniu do własnej wspólnoty parafialnej można przyjąć dwie odmienne postawy: konsumpcji albo partycypacji. W pierwszym parafia staje się instytucją usługową, a wierny jej klientem. Dojrzała obecność w parafii to przejście od postawy klienta do domownika, który – adekwatnie do swojej roli – jest współodpowiedzialny za dom. Synod, a przede wszystkim parafialne zespoły synodalne, to właśnie szkoła współodpowiedzialności za dom, którym jest parafia oraz świątynia 3 parafialna. Tak mówi o tym też Kodeks Prawa Kanonicznego (kościelnego), według którego proboszcz zarządza parafią przy współpracy „niosących pomoc wiernych świeckich” (kan. 519). Włączając się w życie parafialnej wspólnoty i troszcząc się o jej rozwój, przyczyniamy się jednocześnie do większego wzrostu tego dobra wspólnego dobra, jakim jest Kościół diecezjalny. 
Dlatego podczas spotkań Parafialnego Zespołu Synodalnego podejmujemy też część odpowiedzialności za naszą diecezji i jej synod. 

Modlitwa powszechna 

        Zebrani na sprawowaniu eucharystycznej Ofiary, przeżywając niedzielę synodalną, przedstawmy dobremu Bogu ufne modlitwy: 

1. Za duchowieństwo, aby z zaangażowaniem przewodziło powierzonym mu wiernym. 
2. Za ludzi siejących śmierć i zniszczenie w imię religii, aby zaprzestali przemocy.
3. Za architektów i projektantów nowych świątyń, aby ich praca pomagała tworzyć miejsca sprzyjające modlitwie i kontemplacji. 
4. Za ruchy i wspólnoty działające w naszych parafiach, aby były zaczynem pozytywnych zmian w postrzeganiu Kościoła. 
5. Za uczestników I synodu diecezjalnego, aby byli otwarci na prowadzenie i światło Ducha Świętego. 
6. Za zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem na wieki w niebieskiej ojczyźnie. 
7. Za nas samych, abyśmy byli otwarci na działanie Twojej łaski w budowaniu wspólnoty wierzących. 

Boże dzięki Twojej łasce możemy się gromadzić w tej świątyni razem z braćmi i siostrami prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb oraz obdarzył nas potrzebnymi darami. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.  

     Modlitwa synodalna (przed błogosławieństwem końcowym) 

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  

sobota, 28 października 2017

Odpusty za zmarłychOdpusty  za  zmarłych

Pierwsze dni listopada stanowią szczególną okazję do zyskiwania odpustów i ofiarowania ich za zmarłych. Jest to wielowiekowa tradycja w

piątek, 27 października 2017

Temat I: Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele

Temat I niedzieli synodalnej: Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele Niedawno w naszej parafii odbyła się I niedziela synodalna. W homilii została poruszona kwestia aktywnej obecności świeckich w Kościele. Była też mowa o synodzie diecezjalnych, który stanowi jedno z narzędzi służących szerszemu zaangażowaniu wiernych świeckich. 

Spróbujmy się wspólnie zastanowić nad kilkoma pytaniami dotyczącymi tej właśnie kwestii: 

1. Jak oceniamy zaangażowanie wiernych w życie i działalność naszej parafii?
2. Czy parafia oferuje możliwości takiego zaangażowania?
3. W jakich dziedzinach byłaby potrzebna większa aktywność świeckich?
4. Jeśli uważamy, że to zaangażowanie nie jest dostateczne, to jakie są, naszym zdaniem, przyczyny tej słabej aktywności laikatu? I jak można by tę aktywność zwiększyć?
5. Kogo jeszcze należałoby włączyć do naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego? Kto mógłby wnieść jakiś wartościowy wkład w jego prace?
6. Czy mam jakieś konkretne oczekiwania dotyczące synodu diecezjalnego? Czego spodziewam się po synodzie? Może rozmawiałem na ten temat z krewnymi lub znajomymi? Jakie są ich opinie i oczekiwania?

Zakończenie i modlitwa końcowa 
Kończymy pierwsze spotkanie naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego.
Dziękuję wszystkim za obecność i za aktywny udział w spotkaniu poprzez udział w dyskusji. Na koniec pomódlmy się za naszą diecezję i za parafię. Prośmy o to, by synod diecezjalny stał się okazją do większego zaangażowania wiernych świeckich w życie Kościoła. W tej intencji odmówmy Modlitwę Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckich:

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

wtorek, 24 października 2017

Dzień Wspólnoty Zielonogórskiego Rejonu Ruchu Światło-Życie

Dzień Wspólnoty Zielonogórskiego Rejonu Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników i zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.
Czytaj więcej

Konferencje i świadectwa >>>Kliknij więcej zdjęć<<<
Adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 13.10. Eucharystia o godz. 13.45.  

środa, 18 października 2017

O misji w Etiopii - s. Anna Polak- salezjanka

W Klubie Seniora, s. Anna Polak- salezjanka bardzo ciekawie opowiedziała o misji w Etiopii (państwo położone we wschodniej części Afryki) w której sama od dwóch lat bierze udział, wcześniej też brała udział w  innym miejscu.

Więcej o Misji w Etiopii s. Ania przekaże na tej stronie w późniejszym czasie.

sobota, 14 października 2017

Mini rekolekcje we Wspólnocie Krwi Chrystusa

W salce parafialnej od samego rana z wielkim zapałem robiłyśmy kanapki na śniadanie, które było zaplanowane po Eucharystii. Następnie po pełnej werwy pracy przygotowań i dotarciu innych osób wyciszyliśmy się modląc się modlitwą brewiarzową - Jutrznią, po czym wyruszyliśmy na Eucharystię
Eucharystia - ks. Daniel Mokwa CPPS, Moderator WKC Podregionu Częstochowskiego

sobota, 7 października 2017

Apel w związku z trzęsieniem ziemi w Meksyku

Warszawa, dnia 22 września 2017 roku

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
W ZWIĄZKU Z TRZĘSIENIEM ZIEMI W MEKSYKU


Od kilku dni napływają do nas zatrważające informacje z Meksyku, o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, w którym życie straciły setki osób, a tysiące zostały pozbawione swojego dobytku i środków do życia. Z prośbą o pomoc Kościoła w Polsce, zwróciła się do nas Konferencja Episkopatu Meksyku.
Ludzkie dramaty, których świadkami byliśmy niejednokrotnie pokazują, że Polacy mają

Pielgrzymka Żywego Różańca do Rokitna.

Pielgrzymka Żywego Różańca do Rokitna w sobotę 7 października >>>Zobacz więcej gosc.pl<<<

sobota, 30 września 2017

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie


 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie i nie tylko - sobota 30 września  Dzień ten był cudowny, pogoda dopisała, atmosfera piękna, przewodnik nasz duszpasterz Ks. Arek Cygański wspaniały, prowadził nas nie tylko szlakami ziemskimi, ale też duchowymi.

niedziela, 24 września 2017

Niedziele synodalne w parafiach

Chcesz dowiedzieć czym jest synod diecezjalny, a może chcesz zaangażować się w jego prace? Pierwsza okazja już 24 września.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia właściwej fazy synodu diecezjalnego. Dlatego zaplanowano pięć niedziel synodalnych. Pierwsza już 24 września, a jej temat przewodni to: „Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele”. Kolejne spotkania zaplanowano na 29 października, 19 listopada, 21 stycznia, 11 lutego. – W każdą z pięciu niedziel synodalnych księża wygłoszą na Mszy św. tematyczną homilię podejmującą problematykę synodalną. Następnie w dogodnym dla parafii dniu będzie nabożeństwo z modlitwą za synod i za Kościół diecezjalny, a po nim zbierze się Parafialny Zespół Synodalny – tłumaczy ks. Andrzej Sapieha, sekretarz generalny.
PZS to Parafialna Rada Duszpasterska poszerzona o wszystkich katechetów, nadzwyczajnych szafarzy oraz innych wiernych aktywnie zaangażowanych w życie parafii. – W trakcie zebrania PZS będą Czytaj więcej ...

Ks. Andrzej Sapieha - sekretarz synodu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej o synodzie i niedzielach synodalnych.

sobota, 23 września 2017

KOMUNIKAT W SPRAWIE INICJATYWY „RÓŻANIEC DO GRANIC”


      KOMUNIKAT W SPRAWIE INICJATYWY „RÓŻANIEC DO GRANIC”

i DIECEZJALNYCH OBCHODÓW 100. ROCZNICY
OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.
Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.
Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października br., w pierwszą sobotę

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej z okazji 100-lecia objawień w Fatimie

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej z okazji 100-lecia objawień w Fatimie
Z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich 11 stycznia 2017 r. Ojciec św. Franciszek w Watykanie pobłogosławił sześć figur Niepokalanego Serca Maryi i posłał je na sześć kontynentów. Jubileuszową peregrynację prowadzi Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny z pomocą organizacji promującej ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Celem peregrynacji jest przypomnienie światu naglącego wezwania Matki Bożej o modlitwę i wynagrodzenie za grzechy. Papież Franciszek ogłosił łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, która

Modlitwa synodalna
MODLITWA SYNODALNA 

DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH


Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, * ogarnięci Bożą Miłością * oddaliście życie dla Chrystusa, * świadcząc o prawdzie Ewangelii. * Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi * dar Ducha i łaskę przemiany, * aby zbawcza moc Chrztu świętego * kierowała naszą służbą w Kościele. * Pomóżcie nam zachować czujność, * wypraszajcie łaskę modlitwy, * i wspierajcie w składaniu świadectwa. * Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących * i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. * Niech Wasza odwaga * pociągnie małodusznych i umocni słabych, * a wszystkich uwolni od lęku * przed mocami ciemności i potęgami tego świata. * Waszemu wstawiennictwu powierzamy * Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, * by gorejące pochodnie Męczenników * prowadziły go ku nowym czasom. * Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, * pochyli się nad naszą słabością * i obdarzy łaską nawrócenia, * a zebrany na Synodzie Kościół * zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, * który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

Zachęta do modlitwy za synod Synod diecezjalny, to nie jest zwykła debata, w której ścierają się różne poglądy i stanowiska. Na synodzie staramy się nie tyle budować stronnictwa szukając zwolenników własnych poglądów, ale nasłuchiwać głosu Ducha Świętego, który czasami przemawia także przez najmniejszych i ostatnich. Dlatego konieczna jest modlitwa za synod i za diecezję, abyśmy wszyscy byli uważni i umieli usłyszeć, co mówi do nas Bóg. Został opracowany specjalny tekst krótkiej modlitwy synodalnej. Jak możemy go rozpropagować w naszej parafii? Jak zachęcić parafian do modlitwy za synod?

piątek, 22 września 2017

Czym jest Synod


Synod diecezjalny jest zebraniem kapłanów i innych wiernych określonej diecezji w celu świadczenia pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. Zwołanie synodu należy do biskupa diecezjalnego. On również proponuje tematy do synodalnej dyskusji, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. Celem synodu jest odnowienie i wzmocnienie Kościoła diecezjalnego oraz pobudzenie jego zapału ewangelizacyjnego. Prace synodu toczą się przede wszystkim na sesjach
Czytaj więcej...
Wyjaśnienie: czym jest synod diecezjalny? 

        Synod diecezjalny jest to zebranie wybranych kapłanów i innych wiernych określonej diecezji. Jego celem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. To właśnie biskup diecezjalny zwołuje synod, proponuje tematy do omówienia na synodzie, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma więc charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół.
        W naszej diecezji synod odbywa się po raz pierwszy. Obecnie trwa jego etap przygotowawczy. Celem tego etapu jest dotarcie do jak najszerszej grupy wiernych z informacją i pouczeniem na temat synodu oraz zachęcenie ich do modlitwy za synod. Po zakończeniu fazy przygotowawczej rozpoczną się właściwe prace synodalne. Powołani przez biskupa diecezjalnego członkowie synodu będą się zbierać na sesjach plenarnych i pracować w komisjach tematycznych dyskutując nad tematami wskazanymi przez biskupa. Owocem ich pracy będą dokumenty synodalne, to znaczy wskazania duszpasterskie i  konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie naszego Kościoła diecezjalnego. 

        Aby w debatę synodalną włączyć jak najszerszą grupę diecezjan, w parafiach i w innych środowiskach duszpasterskich powstają zespoły synodalne.

Wyjaśnienie: czym jest Parafialny Zespół Synodalny, jak funkcjonuje i jaka jest jego rola? 

        Parafialny Zespół Synodalny to grupa wiernych – duchownych i świeckich – stanowiąca reprezentacje określonej parafii. W naszej diecezji przyjęto zasadę, że rolę Parafialnego Zespołu Synodalnego będzie pełnić Parafialna Rada Duszpasterska. Gdy rada ta zbiera się jako Parafialny Zespół Synodalny jej skład może zostać poszerzony również o inne osoby zaangażowane w życie parafii (wszyscy katecheci, nadzwyczajni szafarze Komunii św. itp.).
 

        Każde zebranie parafialnego zespołu synodalnego obejmuje część modlitewną i dyskusyjną. W części modlitewnej, mającej charakter modlitewnego wstawiennictwa w intencji synodu diecezjalnego, mogą uczestniczyć inni parafianie. W trakcie części dyskusyjnej zespół omawia tematy wyznaczone przez kompetentne gremia synodalne.
        Zadaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego na etapie przygotowawczym jest włączenie się w dyskusję służącą dokładniejszemu określeniu tematów, które biskup diecezjalny przedstawi do omówienia na synodzie. Wnioski z każdego z naszych spotkań zostaną więc przekazane do Sekretariatu Synodu za pośrednictwem sekretarza Parafialnego Zespołu Synodalnego.
        Parafialne zespoły synodalne będą kontynuować swoją pracę również po zakończeniu etapu przygotowawczego, czyli w fazie plenarnej synodu.

Jak dotrzeć do parafian z informacją o synodzie? 

        Po tych koniecznych informacjach wstępnych na temat synodu przejdźmy teraz do dyskusji nad zasadniczymi tematami naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej kolejności spróbujmy się zastanowić, w jaki sposób możemy dotrzeć do wiernych naszej parafii z informacją o synodzie? Specjalna instrukcja wydana przez biskupa diecezjalnego poleca, by w każdej parafii umieścić w widocznym dla wszystkich miejscy baner lub plakat z logo synodu. Jaką formę wybierzemy w naszej parafii? Gdzie umieścimy ten znak?
        O synodzie będziemy też informować za pomocą strony internetowej parafii, umieszczając na niej odnośnik do strony internetowej synodu oraz poprzez publikacje w gazetce parafialnej. Jakie jeszcze inne narzędzia możemy wykorzystać w parafii, aby dotrzeć do naszych wiernych z informacją o synodzie diecezjalnym?

czwartek, 14 września 2017

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego


       14 września Kościół w sposób szczególny czci Chrystusowy Krzyż, narzędzie męczeństwa, ale i hańby oraz pogardy w antycznym świecie. 
       Podczas nocnej rozmowy Jezusa z Nikodemem pojawia się odniesienie do historii węża wywyższonego na pustyni przez Mojżesza (patrz: I CZYTANIE). Jezus porównuje scenę opisaną w Księdze Liczb do swojego wywyższenia na krzyżu. W Synu przybitym do drzewa Bóg pokona zło i grzech wraz z jego śmiercionośnym jadem. Spojrzenie z wiarą na Ukrzyżowanego będzie niosło życie grzesznikom, tak jak spojrzenie na węża wywyższonego na pustyni ocalało ginących Izraelitów. 
„W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” Jak często wypowiadamy w ciągu dnia te słowa? Jak często codziennie, jako chrześcijanie, łączymy za pomocą gestu czoło, brzuch, lewe i prawe ramię? Z drugiej strony – jak często zastanawiamy się, co to wszystko ma znaczyć i po co to robimy? Tymczasem znak krzyża jest jedną z pierwszych, a zarazem najpiękniejszych modlitw, których uczymy się w ciągu naszego chrześcijańskiego życia... Poniżej postaram się krótko przedstawić „instrukcję obsługi” znaku krzyża podczas modlitwy, „dzieląc” ją na dwie części: słowa i gesty. Czytaj więcej:

niedziela, 3 września 2017

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, Msza św dla dzieci z rodzicami

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, Msza godz. 12.30 dla
dzieci z rodzicami. Dzieciom idącym po raz pierwszy do szkoły  udzielimy
specjalnego błogosławieństwa i poświęcimy ich tornistry i plecaki z przyborami szkolnymi. 
Zachęcamy dzieci i młodzieży do spowiedzi św. w tym tygodniu - 
codziennie pół godziny przed Mszą św. 

niedziela, 27 sierpnia 2017

Witamy serdecznie w parafii Księdza Dawida Pietrasa

od lewej: Ks. Dawid Pietrasa- nowy wikariusz, Ks. Roman Litwińczuk- proboszcz
Witamy serdecznie w parafii Księdza Dawida Pietrasa naszego nowego Wikariusza. Życzymy Mu bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Częstochowskiej w pracy duszpasterskiej i życiu kapłańskim.

sobota, 26 sierpnia 2017

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki naszej parafii i kościoła.

W sobotę 26 sierpnia Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki naszej parafii i kościoła. Mszy świętej odpustowej o godz. 11.00 przewodniczy Ks. Prałat Mieczysław Dereń, kazanie głosi o. Dariusz Nowicki. 
W dniu Odpustu na Mszę o godz. 18.00, której będzie przewodniczył o. Dariusz Nowicki, zapraszamy młode małżeństwa z dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym, aby zawierzyć rodziny oraz dzieci pod sercem matek opiece Pani Jasnogórskiej i udzielić im uroczystego błogosławieństwa.

czwartek, 24 sierpnia 2017

Rekolekcje przed odpustem MB Częstochowskiej

Rekolekcjonista: o. Dariusz Nowicki
Od środy do piątku przeżyjemy w naszym kościele rekolekcje, które przygotują nas duchowo do uroczystości odpustowej i Jubileuszu 30-lecia istnienia naszej parafii.

Poprowadzi je o. Dariusz Nowicki, opat klasztoru paulinów w Wągrowcu, który będzie głosił słowo Boże na Mszach o godz. 10.00 i 18.00.

Wieczorne Msze będziemy kończyć Apelem Jasnogórskim.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w rekolekcjach

i przystąpienia do sakramentu pokuty w piątek od godz. 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00.

niedziela, 20 sierpnia 2017

Ks. Mariusz Szafryk, dekretem Ks. Biskupa, opuszcza w tym tygodniu, naszą parafię

Ks. Mariusz Szafryk, dekretem Ks. Biskupa, opuszcza w tym tygodniu, naszą parafię, aby podjąć posługę wikariusza w Parafii pw. NSPJ w Gorzowie Wlkp. 

Ks. Mariuszowi dziękujemy za 3 lata gorliwej pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Życzymy Mu Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Częstochowskiej w życiu osobistym i kapłańskiej posłudze na nowej placówce.


Dziękujemy za życzliwość, wyrozumiałość, troskliwą miłość i serdeczność oraz że był Ksiądz z nami. 
Dziękujemy!

sobota, 19 sierpnia 2017

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
Drodzy Bracia i Siostry!
 8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nałożenie papieskich koron na wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, 1 kwietnia 1656 r. obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego.
Uroczystość koronacyjna w 1717 r. zjednoczyła na Jasnej Górze Polaków, stając się ogólnonarodową

środa, 9 sierpnia 2017

W Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy urodziny i imieniny Księdza Proboszcza


Dzisiaj świętujemy patronkę Europy, świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, w życiu świeckim Edytę Stein pochodzącą z naszego Wrocławia. Była filozofem, studiowała psychologie u Wiliama Sterna studia ukończyła Getyndze, ale ciągle szukała pełnej prawdy. Znalazła ją w Chrystusie

szczególnie w tajemnicy Jego krzyża. Gdy przyjęła chrzest jeszcze i to było dla niej za mało. Nadal szukała intensywnego życia chrześcijańskiego wstąpiła do Karmelu i tam kontynuowała swoje studia nad pracami, nad myślą św. Teresy z Avila oraz św. Jana od Krzyża. Została aresztowana przez hitlerowców i w 1942 roku właśnie dokładnie 9 sierpnia doświadczyła w pełni Chrystusowego Krzyża przez śmierć w Oświęcimiu w komorze gazowej. Ojciec św. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a następnie świętą i patronką Europy. 
Chcemy dzisiaj przez nią modlić się dla nas wszystkich o doświadczenie i zrozumienie tajemnicy krzyża, który Bóg daje nam w naszym życiu. Jednocześnie dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy modlą się razem ze mną w dzień moich urodzin, imienin. Dziękuję szczególnie za tę intencję mszy św. dziękczynno-błagalną, gdzie dziękuję Panu Bogu, za moje życie, kapłaństwo, jednocześnie proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Teresy Benedykty od Krzyża