KANCELARIA PARAFIALNA

                ŚRODA I PIĄTEK

godz. 11.00 - 12.00
godz. 16.00 - 17.00

 Kancelaria

ul. Kasprowicza 1, 65-074  Zielona  Góra
tel./fax 68 / 454 89 63
nr konta
Bank Zachodni WBK 
III Oddział w Zielonej Górze
05 1090 2532 0000 0006 3600 1269

Informacja o wydawaniu dokumentów kościelnych


Dokumenty kościelne objęte są ustawą o ochronie danych osobowych. Tym samym nie ma możliwości wydawania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba taka każdorazowo przedłoży  pisemne upoważnienie do ich odbioru. Powinno ono zawierać:

¨        imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia do odbioru dokumentu

¨       imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dokumentu
NN
¨       szczegóły odbieranego dokumentu (rodzaj, cel itd.)
¨       datę i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.
Osoba odbierająca dokument przedstawia upoważnienie wraz z okazaniem swego dowodu osobistego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz