OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
 
VI Niedziela Wielkanocna, 21 maja 2017 r. 
1.  W przyszłą Niedzielę świętujemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2.  W piątek, z okazji Dnia Matki, będziemy modlić się za nasze mamy - o zdrowie i potrzebne łaski dla żyjących oraz radość życia wiecznego dla zmarłych.
3. Od piątku rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. W sposób szczególny włączymy w nią młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
4. W sobotę w katedrze gorzowskiej 9 diakonów naszej diecezji przyjmie święcenia kapłańskie. Módlmy się za nich, aby byli dobrymi sługami Chrystusa.
5. Są jeszcze wolne miejsca na Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Koszt 170 zł - zapisy i wpłaty w zakrystii.
6. Młodzież powyżej lat 15 zapraszamy na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży nad Lednicą 3. czerwca. Zapisy w zakrystii i u ks. Arkadiusza.  
7. W sobotę 27 maja o godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się konferencja dla rodziców i chrzestnych.
8. Biuro Radia Maryja organizuje wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę PodwórkowychKółek Różańcowych do Częstochowy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
9. Kurs przedmałżeński w Konkatedrze pw. św. Jadwigi rozpocznie się w niedzielę 4 czerwca o godz. 18.00. Spotkania w tygodniu odbywać się będą o godz. 18.45.
10. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej podane są nowe przepisy rządu dotyczące repatriacji naszych rodaków zza granicy, zwłaszcza z terenów byłego ZSRR.
11. W prasie katolickiej o papieżu w Fatimie, a także:
  •  w Niedzieli o św. Janie Pawle w rocznicę urodzin, o pierwszym księdzu katolickim z Azerbejdżanu i chrześcijańskim kształcie patriotyzmu;
  •  w Gościu Niedzielnym abp Michalik o zmianach konstytucji, kobiecości w Kościele, odchodzeniu Amerykanów od chrześcijaństwa i kościelnym humorze
12. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na potrzeby kościoła.

ks. Roman Litwińczuk, proboszcz

Komunikat w sprawie obchodów 57. rocznicy
Obrony Domu Katolickiego w Zielonej Górze

Wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Wydarzeń Zielonogórskich panem Robertem Paluchem oraz Wojewodą Lubuskim panem Władysławem Dajczakiem pragnę zaprosić wszystkich, a zwłaszcza mieszkańców Zielonej Góry, na uroczystości związane z rocznicą Wydarzeń Zielonogórskich 1960 roku. Wtedy to mieszkańcy naszego miasta wystąpiło przeciwko milicji oraz ZOMO w obronie Domu Katolickiego, który decyzją władz miał zostać odebrany Kościołowi i przeznaczony do celów świeckich. Był to element polityki władz PRL zmierzającej do systematycznego eliminowania Kościoła z życia publicznego.
W wydarzeniach uczestniczyło ok. pięć tysięcy zielonogórzan. Represje wobec protestujących w obronie wiary i wolności były bardzo dotkliwe. Wielu zostało aresztowanych i skazanych na więzienie, wielu straciło pracę, inni musieli opuścić rodzinne miasto. Zdaniem historyków, Wydarzenia Zielonogórskie z maja 1960 r. były jednym z największych w Polsce wystąpień społeczeństwa w obronie wiary i wolności między 1956 a 1970 rokiem. Mimo to przez wiele lat celowo o tym milczano.
Obchody rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich 1960 roku zaplanowano na niedzielę 28 maja. Rozpocznie je Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze o godz. 1100. Od godz. 1230 uroczystości będą kontynuowane na Pl. Powstańców Wielkopolskich, gdzie represjonowani uczestnicy Wydarzeń Zielonogórskich zostaną odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności. Szczegółowy program obchodów m. in. projekcji filmów, konferencji, wystawy, biegu ulicznego i koncertu jest umieszczony na plakacie.
Gorąco zachęcam do udziału w obchodach rocznicy, tak ważnych dla Ziemi Lubuskiej, wydarzeń.

† Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-GorzowskiDrodzy Diecezjanie!
Jednym z istotnych przejawów obecności Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym jest fakt powoływania ludzi do szczególnego posłannictwa, które realizuje się w służebnym i hierarchicznym kapłaństwie. Darmowy dar powołania ma służyć wspólnocie Ludu Bożego, bowiem poprzez głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów Chrystus jest obecny w swoim Kościele i ofiarowuje dar zbawienia.
Również w naszej Diecezji wielu młodych ludzi odpowiada na Boży dar powołania, chcąc ofiarować swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi. Dlatego z wielką radością pragnę poinformować, że dnia 13 maja o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym w Zielonej Górze odbędą się święcenia diakonatu, które przyjmie pięciu alumnów V roku, a 27 maja w katedrze gorzowskiej o godz. 10.00 święcenia prezbiteratu, które zostaną udzielone dziewięciu diakonom.
Do święceń diakonatu w Zielonej Górze 13 maja przystąpią:
1.    Tomasz Jabłecki, z par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu,
2.    Dariusz Korolik, z par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu,
3.    Marcin Krzyżanowski, z par. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp.,
4.    Bartosz Warwarko, z par. pw. św. Anny w Jordanowie,
5.    Rafał Witkowski, z par. pw. św. Mikołaja w Skwierzynie,
1.     Adam Czeponis, z par. pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
2.     Barnaba Dębicki, par. pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie,
3.     Kamil Obala, z par. pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku,
4.     Andrzej Pytlik z par. pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze,
5.     Adam Skubis z par. pw. NMP Królowej Polski Głogowie,
6.     Michał Szot z par. pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.,
7.     Jakub Świątek, z par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głogowie,
8.     Damian Wierzbicki z par. pw. NMP Królowej Polski w Trzebielu,
9.     Mariusz Wysakowski, z par. pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.

W tych dniach pragnę wyrazić wdzięczność przede wszystkim Bogu, który troszczy się o swój Lud, wzbudzając w nim powołania kapłańskie.
Chcę podziękować także rodzinom tych alumnów i diakonów za dar ich życia oraz wychowanie, które umożliwiło im odkrycie i wzrost powołania. Korzystam również z okazji, by wyrazić wdzięczność duchownym i świeckim tych parafii, z których wywodzą się otrzymujący w tym roku święcenia diakonatu i prezbiteratu.
Dziękuję także formatorom i wykładowcom Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu za formację i towarzyszenie kandydatom do diakonatu i kapłaństwa. Słowem wdzięczności obejmuję także wszystkich, którzy swoją modlitwą i pracą wspierają nasze Seminarium. To dzięki Wam Drodzy Diecezjanie, możemy stworzyć odpowiednie warunki do kształcenia i wychowania nowych zastępów kapłanów.
Niech wyrazem wdzięczności będzie zaproszenie do uczestnictwa w święceniach diakonatu i prezbiteratu, które kieruję do wszystkich, którym leży na sercu sprawa powołań kapłańskich. Szczególnie pragnę zaprosić duchowieństwo, katechetów, Przyjaciół Paradyża, ministrantów i lektorów, ale także wszystkich wiernych naszej Diecezji, w której będą służyli nowi kapłani i diakoni.
Proszę jednocześnie o modlitwę za przystępujących do sakramentu święceń, za wszystkich kleryków przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, oddaję w opiekę Maryi Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i z serca błogosławię.
Bp Tadeusz Lityński


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz